Rikkalike teadmistega pereõde on kogukonna tugi

Anu Saar: „Mind innustab see, et saan inimestele kasulik olla, neid aidata ja neile ka leevendust pakkuda.“

Rikkalike teadmistega pereõde on kogukonna tugi

Inga Okas: „Pereõe töö on läinud mitmekesisemaks ja kohapeal tegutsemiseks on rohkem võimalusi.“

Kultuuriliselt kompetentne õendusabi – suur väljakutse

Õed on huvitatud ja valmis eri kultuuride kohta rohkem teadmisi saama, kuid täiendkoolitusi sel teemal napib.

Eriõendus areneb Euroopas iga aastaga

Edukas eriõe rollide rakendamine sõltub juhtide, praktikute ja koolitajate koostööst.

Kristi Rannus: õendus vajab inimlikkust

Õel peab olema päriselt soov ja tahe aidata, ta peab hoolima.
LOE ROHKEM

Õdede tööpinge ja vaimne tervis

Tööstressi ja ärevust tunnevad oma töös tervelt 83,5% küsitlusele vastanutest.

Tervishoius peab kogu aeg õppima

EÕLi küsitlusest selgus, et ettenähtud mahus koolitusi läbib vaid 59% vastanutest.

Õdede töökoormus paberil ja reaalsuses

Liikmete seas läbi viidud küsitlusest selgus, et töökoormust peab normaalseks vaid 25% vastanutest.

Töökultuuri toetavad avatud hoiak ja kommunikatsioon

Kuna tööjõudu napib, tuleb tervishoiuasutustel hea töökultuuri nimel pingutada, et oma töötajaid hoida.

Eesti noorte õdede unistustest, nende purunemisest ja võimalikest lahendustest

Julgem algus oma töös on kindlam vundament tulevikule.

Tunne oma esindajaid!

Saa tuttavaks Lääne piirkonna esindaja Imbi Jäega ja kliinilise õenduse seltsingu juhi Katti Kõrvega.