Tervis on meie suurim vara

Kõik, mida õenduse valdkonnas teeme, teenib inimest. Seda ei tohi unustada.

Õenduse iseseisvus ei tohi varjutada empaatiat

Isegi kui tundub, et kõik on tehtud, siis on veel palju teha. Õendus on töö inimeste heaks.

Eesti Õdede Liit 100

Õdedena vajame rohkem eneseusku nii iseendasse kui ka võimesse muutusi esile kutsuda.

Eesti Õdede Liit Eesti tervishoius

Õe töö on oluliselt enam väärtustatud ning ka teadlikkus õe pädevusest ja rollist on suurem kui kunagi varem.

Eesti e-tervis on eeskujuks Šveitsi õdedele

Oleme arvestatavad koostööpartnerid nii Euroopas kui ka maailmas. Meilt küsitakse sageli ekspertarvamust.
LOE ROHKEM

Eda Mudalomp: Aasta õe tiitel on kui elutööpreemia

Eda on enamiku oma elust pühendanud inimeste aitamisele, ravimisele ja nõustamisele.

Tunne oma esindajaid!

Saa tuttavaks intensiinõenduse seltsingu juhi Tuuli Albrantiga ja Lääne piirkonna esindaja Kätlin Lillemaaga.

Intensiivravijärgne sündroom langetab patsientide elukvaliteeti

Uuringute järgi võib intensiivravijärgne sündroom esineda kuni 64%-l patsientidest.

Laste vaktsineerimist käsitlevate artiklite tonaalsus ja mõju

Neutraalsete artiklite avaldamine tõstab inimeste teadmisi ning usaldust vaktsineerimise suhtes.

Keskkonnast tingitud müoopia tekkepõhjused ja müoopia süvenemise ennetamise võimalused 6–12-aastastel lastel

Müoopia süvenemise ennetamiseks soovitatakse kõige enam väljas viibimist.

Koolilapse vaimse tervise tasakaal

Vaimse tervise ohu märk on see, kui miski ei rõõmusta last ega paku talle huvi.