Liikmemaks

Töötav liige tasub igakuist liikmemaksu ühe protsendi brutopalgast. 

Mentorliige tasub 60 eurot aastamaksu ühekordse maksena hiljemalt 30. aprilliks või igakuise maksena viis eurot kuus. Mentorliikmeks on õppejõud või asutuse tipp-õendusjuht, kes lööb kaasa õenduse arendamisel. Mentorliikme staatus ei anna ametiühingulist kaitset ega võimalda taotleda erinevaid hüvitisi. 

Auliige on liikmemaksu tasumise kohustusest vabastatud.  

Juriidilisest isikust liikmed tasuvad aastamaksu hiljemalt 30. aprilliks vähemalt 250 eurot. 

Mittetöötav liige tasub aastamaksu ühekordse maksena kümme euro.  

Kui liikme staatus aasta jooksul muutub, tuleb sellest teavitada EÕL-i. Staatuse muutuse teavitusest järgneval kuul hakkavad kehtima uue staatusega kaasnevad õigused ja kohustused. 

Toodud liikmemaksud kehtivad alates 21. aprillist 2020. 

Kogutud liikmemakse kasutab liit õenduse arendamiseks, mille eest vastutab EÕL-i volikogu. Kõik õdede liidu tööprotsessid on reguleeritud asjaajamiskorraga ning eelarve on kõigile liikmetele kättesaadav siseveebis. EÕL-i juhatuse ülesanne on jälgida volikogu otsuseid ning viia ellu kokkulepitud tegevusi, mis lähtuvad liidu eesmärkidest ja on ajendatud liikmete soovidest ja eelistustest.