Eesti Õe 2018 neljandas numbrist leiad

 • 3 2019 – ees ootav muudatuste aasta
 • 4 Kollektiivleping
 • 7 Eesti Õdede Liidu seltsingute ümberkorraldamine
 • 8 EÕL tegevus erinevates riiklikes töörühmades
 • 11 Milleks meile EFN ?
 • 13 Õed rahvusvahelises poliitikas
 • 16 Usaldusisikud asutustes
 • 17 Mõõtu võtsid hooldustöötajad
 • 18 Koduõendusteenus
 • 19 Koostöö viis konverentsini
 • 21 Erakorralise õenduse ja trauma konverents Hollandis                                                         
 • 23 Kokkuvõte kliinilisest auditist
 • 31 5-7 aastaste lasteaiatüdrukute kehaline aktiivsus
 • 34 Ajakirja Eesti Õde autoritele

Eesti Õe 2018 kolmandast numbrist leiad

 • 3 EÕL 95.aastapäeva konverents “Tervis on inimõigus”
 • 5 Aasta tegusaim õde 2018
 • 6 Aasta tegu 2018
 • 7 Teadustööde tunnustamine 2018
 • 8 Õnnitleme!
 • 9 Haigekassa nõukogule nõuandva komisjoni moodustamisest
 • 10 Õe baaspädevused on kinnitatud
 • 12 Hoiatuse mõju töölepingu lõpetamisel
 • 14 Rohkem valikuid akadeemiliseks õppeks
 • 17 Eetiline konflikt – õe tööpärisosa
 • 20 Ravimite manustamine kliinilisel õppepraktikal –õendusüliõpilaste kogemused ja ettepanekud
 • 23 Õendusüliõpilaste probleemid kliiniliste oskuste omandamisel ning nende võimalikud lahendused
 • 32 Populaarsust koguva süsivesikutevaese rasvarikka dieedi mõjud
 • 33 Digitaalne surmateatise teenus

Eesti Õe 2018 teisest numbrist leiad

 • Marina Kaldas – Aasta Hooldustöötaja
 • Miks kuuluda Õdede Liitu? 
 • Hüvitised Eesti Õdede Liidus 
 • Eesti Õdede Liidu 2017. aasta tegevusaruanne 
 • Ühtsena saame kujundada õenduse tulevikku 
 • Millal maksan memme vaeva 
 • Kaheksa sammu inimese tervise heaks 
 • Oodatud uuendused Tartu Ülikooli õendusteaduses 
 • Lamatiste ennetamise 
ja konservatiivse ravi- ja patsiendijuhendi tutvustus 
 • Puusaliigese endoproteesimise järgsed terviseprobleemid 
 • Õe ja õppejõuna Aafrikas 
 • EÕL 2018 II poolaasta tegevused 

Esimest numbrist leiad:

 • Piirkondade kokkuvõte aastast 2017
 • Pidu selleks, et olla koos
 • Eesti Õdede Liit ja European Federation of Nurses Association
 • Õe ja eriõe miinimumpädevuse kokkulepe on vajalik
 • Õemiinimumpädevused
 • Eriõemiinimumpädevused
 • Kõik on uus oktoobrikuus
 • Õdede erialakoolituse tulevik
 • Mängureeglid läbirääkimisteks
 • Insuldiõdede roll ja selle kujunemine Eestis
 • Hilinenud või osutamata jäetud õendusabi ja selle põhjused haiglakeskkonnas
 • Õendusdokumentatsiooni kvaliteedi hindamine SA Tallinna Lastehaigla kirurgia osakonna näitel
 • Õdede kogemused elektroonilisele õendusloole üleminekul ühe Eesti õendushaigla näitel
 • Balti lasteõed kohtusid Vilniuses
 • Sündmuste kalender