Sisuturundus: Professionaalsed lahendused ravimite ladustamiseks, ettevalmistuseks ja jaotamiseks

Sisuturundus: Professionaalsed lahendused ravimite ladustamiseks, ettevalmistuseks ja jaotamiseks

Ravimite ettevalmistamine, manustamine, ladustamine ja transportimine peab olema hästi korraldatud. Selleks, et toetada ravimite käitlemise vastutusrikast, täpsust ja täit tähelepanu nõudvat tööd, on Šveitsi meditsiinitarvikute tootja Wiegand AG koos õendusspetsialistidega välja töötanud professionaalseks kasutamiseks mõeldud ravimite jaotusüsteemid. Neid süsteeme saab mugavalt kombineerida Eesti meditsiinimööblitootja Merianto kapisüsteemidega – terviklik lahendus, mis lihtsustab oluliselt tervishoiutöötajate tööd.

Wiegandi ravimite jaotussüsteemid sobituvad ideaalselt Eesti meditsiinimööblitootja Merianto Medicali ISO – moodul kapisüsteemidega ning neid saab ka kärudes hästi ladustada ja tõhusalt transportida.

Juba üle 40 aasta on Wiegand koos õendusspetsialistidega välja töötanud oma teada-tuntud siniseid jaotussüsteeme – need on muutnud ravimite manustamist oluliselt hõlpsamaks ja turvalisemaks. Sinised ravimimahutid täiendavad üksteist ideaalselt ja on omavahel vabalt kombineeritavad. Eri kasutusviiside ja vajaduste jaoks mõeldud mahutid säästavad aega ja ruumi ning tagavad patsiendiohutust.

Wiegandi uus ravimikandik ühendab ravimijaotussüsteemi ISO moodulsüsteemiga, seetõttu sobivad kandikud mis tahes ISO standardiseeritud kappi või kärusse. Ladustamise, transpordi, kohaletoimetamise ja tagastamise vahel saab luua suletud tsükli.

Wiegandi spetsialistid on hooldekodude, haiglate ja muude ambulatoorsete asutuste tööprotsessidega väga hästi kursis ja jagavad oma heal meelel oma ekspertteadmisi, et aidata ravimite jaotussüsteeme valida.

Ravimite ettevalmistuse turvalisus nädalasüsteemi abil

Nädalasüsteem on väga efektiivne ja turvaline lahendus patsientidele ravimite ettevalmistuseks ja manustamiseks. Patsiendile nädala jooksul manustatavad ravimid paigutatakse nädala algul iga patsiendi individuaalsesse MediDispenser ravimijaotajasse, iga päeva kohta üks ravimijaotaja.

MediDispenser ravimijaotaja on varustatud teisaldavate vaheseintega. Seega on arvestatud ka patsientidega, kes saavad ravimeid kuni 12 korda päevas. Jaotajad saab varustada siltidega, kuhu märgitakse manustamise periood ja patsiendi andmed. See lahendus aitab muuta päevajaotaja ravimite manustamist haiglates ja hooldekodudes veelgi turvalisemaks. Samuti lihtsustavad need jaotajad ravimite võtmist patsientide jaoks.

Järgnevalt paigutatakse MediDispenser ravimijaotajad iga patsiendi individuaalsesse nädalakandikusse. Nädalakandik võimaldab sinna jooksvalt lisada ka näiteks ravimitopse. Nädalakandikud sobivad suurepäraselt nii Merianto Medical ISO-moodulsüsteemi kappidesse.

Patsientide nädalakandikutest võetakse igal hommikul nende vastava päeva MediDispenser ravimijaotajad ning paigutatakse jaotuskandikule.

Jaotuskandikute jaoks on Merianto Medical välja arendanud spetsiaalsed ravimijaotuskärud, mis mahutavad vastavalt 20 või 30 ravimijaotuskandikut ja mis hõlbustavad ravimite toimetamist patsientideni.

Nädalasüsteem optimeerib tööprotsesse hooldekodudes ja haiglates. See süsteem sobib eriti hästi pikaajalise ravi puhul, kui ravimite võtmine toimub väga regulaarselt. Kõikide patsientide nädala ravimid valmistatakse ette protseduuri- või ravimiruumis või apteegis. Nädalakandikud on saadaval erinevas suuruses päevajaotajate jaoks. Samuti võib jaotajad hoida nädalakarpides, hoiukandikutel või nädalamahutis.

Ravimijaotamise süsteemid on ergonoomilised, need tagavad suurema ravimiohutuse, aitavad hoida kokku aega ning muudavad töökeskkonna meeldivamaks ja professionaalsemaks. Wiegandi jaotussüsteeme esindab Eestis Merianto OÜ:

Merianto OÜ

mob 501 8104

https://meriantomedical.com/

sales@merianto.com

Viimased uudised

Rikkalike teadmistega pereõde on kogukonna tugi

Anu Saar: „Mind innustab see, et saan inimestele kasulik olla, neid aidata ja neile ka leevendust pakkuda.“

Rikkalike teadmistega pereõde on kogukonna tugi

Inga Okas: „Pereõe töö on läinud mitmekesisemaks ja kohapeal tegutsemiseks on rohkem võimalusi.“

Kultuuriliselt kompetentne õendusabi – suur väljakutse

Õed on huvitatud ja valmis eri kultuuride kohta rohkem teadmisi saama, kuid täiendkoolitusi sel teemal napib.

Eriõendus areneb Euroopas iga aastaga

Edukas eriõe rollide rakendamine sõltub juhtide, praktikute ja koolitajate koostööst.

Kristi Rannus: õendus vajab inimlikkust

Õel peab olema päriselt soov ja tahe aidata, ta peab hoolima.

Õdede tööpinge ja vaimne tervis

Tööstressi ja ärevust tunnevad oma töös tervelt 83,5% küsitlusele vastanutest.