ORGANISATSIOONIST

Eesti Õdede Liit (EÕL) tegutseb inimeste tervise nimel. Õed täidavad inimeste tervise parandamisel asendamatut rolli. EÕL aitab õdedel inimesi aidata, olles ühtaegu nii tervishoidu edendav kutseorganisatsioon kui ka õdesid esindav ametiühing. 

Kutseorganisatsioonina tegutseme õenduse kui kutseala arendamisega igal tasandil:

  • Algatame seaduste ja määruste muudatusi, et seadusandlik baas annaks võimaluse patsiente parimal moel aidata ja toetaks õdede tööd.
  • Tegutseme rahvusvahelistes õendusorganisatsioonides ning toome Euroopa parima praktika, arutelud ja uuendused Eesti tervishoidu ning arutelulaudade taha, et õenduse areng meie riigis oleks järjepidev.
  • Oleme õendusteemalisi arutelude ja arendustööde eestvedaja erinevatel tasanditel, nt juhime õenduse- ja ämmaemanduse arengustrateegiat, tervishoiutöötajate baaspädevuste, õiguste ja vastutuspiiride kokkuleppimist;.
  • Osaleme Eesti tervishoiusüsteemi arendamisel koostöös kõrgkoolide, Haigekassa, Terviseameti, Sotsiaalministeeriumi ja paljude teistega.
  • Tegeleme õendusvaldkonna populariseerimisega, anname välja ajakirja Eesti Õde ja vahendame uuemaid valdkonna teadmiseid nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.
  • Pakume oma liikmetele kvaliteetseid koolitusi, tegeleme õdede ja eriõdede pädevuse hindamisega.

Ametiühinguna seisame paremate töötingimuste ja -tasu eest. Peame väga oluliseks, et õed saaksid oma tööd teha parimal võimalikul viisil. Vaja on hoida töötajate vaimset ja füüsilist tervist ning tagada õiglane töökoormus. EÕL on alati esindanud ja jääb esindama õdesid kollektiivlepingu läbirääkimistel.

Ametiühinguna pakume oma liikmetele tuge tööõiguse küsimustes, töötülide ja -vaidluste lahendamisel. Esindame ja kaitseme õendustöötajate töö- ja kutsealaseid õiguseid ja huve tööandjate ja nende ühenduste, riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste ees. 

Õdede liidus tunneme muret tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse ja toimepidevuse pärast. Õdesid on puudu kõikjal Euroopas, kuid Eestis on olukord mõneti keerulisem  - vastutusalad laienevad, töökohti lisandub, õdede töökoormus kasvab ning liialt paljud õed töötavad mitmel ametikohal. Töötasu ei jõua koormusele ja vastutusele järgi. Õdesid peab olema rohkem, et me jõuaksime patsiente aidata ning kvaliteetset tervishoiuteenust pakkuda.

Lisaks õendusala töötajatele on liidu liikmeteks oodatud teised tervishoiuspetsialistid ja hooldustöötajad, kes jagavad meie põhimõtet – tervishoiu olulisim liige on patsient. Õdede Liidus tegutseb seitse erialaseltsingut, mille tegevustega on võimalik igal ajal liituda.

MTÜ Eesti Õdede Liit asutati 1998. aastal. EÕL on 1923. aastal asutatud Eesti Õdede Ühingu õigusjärgne organisatsioon.

Meie tegemistel saad silma peal hoida Facebooki lehel. https://www.facebook.com/Terve.Eesti.Eest