Koolitused

Eesti Õdede Liit korraldab koolitusi eelkõige oma liikmetele. Registreerumisel jälgi  pakutava koolituse sihtrühma, näiteks majasisestel koolitustel pole võimalik osaleda teistel liidu liikmetel ega mitteliikmetel. Üldjuhul on konverentsidel ja koolitustel võimalik osaleda ka mitteliikmetel, tasudes kuulutuses näidatud osalustasu. Populaarse koolituse korral, kus kohad täituvad kiiresti, on EÕLiidul õigus eelistada osalejatena liidu liikmeid mitteliikmetele.

Ühtlasi arvesta, et koolitusele registreerumisel, mis on liikmele tasuta või mitteliikmele tasuline -  võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel saadab  Eesti Õdede Liit Sulle tasumiseks koolitusarve. Vastav info on lisatud ka iga koolituse juurde.

2019.a. esimesel poolaastal toimuvad koolitused:

05. veebruar      Usaldusisikute koolitus, Viljandi
08. veebruar      EÕL Seltsingute seminar, Pärnu
14. veebruar    Lõuna piirkonna koolitus - Eetika ja multikultuursus, Tartu
19.veebruar     Põhja piirkonna koolitus - Eakate tervis, Tallinn
20.veebruar    Loengutunnid Lõuna-Eesti haigla õdedele ja hooldajatele teemal "Diabeet ja sellega toimetulek"
21.veebruar    Lõuna piirkond. Tervise- ja koolituspäev Jõgeva (liikmetele)
06.märts           PERH usaldusisiku valimine ja koolitus.
07.märts           Õendusüliõpilaste Seltsingu koolitus, Tartu
07.märts           Viljandi piirkonna koolitus - Stress, enesekehtestamine patsientidega ja nende lähedastega, suhtlemisreeglid ja õnnelik olemine.
22.märts         Hooldustöötajate Seltsingu koolitus - Enesehinnang ja suhtumine abivajajasse, Haapsalu
04.aprill            Lõuna piirkond. Tervise- ja koolituspäev Valga (liikmetele)
09.aprill            Terviseõenduse Seltsingu koolitus. Tallinnas
11.aprill          Hiiumaa piirkonna koolitus.
17.aprill          Loengutunnid Lõuna-Eesti haigla õdedele ja hooldajatele teemal "Diabeet ja sellega toimetulek"
19.aprill          Lõuna piirkond. Õppekäik Ida Virumaale
24.aprill          Intensiivõenduse Seltsingu koolitus. Ekstreemne rinnakast, Tartu
02.mai             Saaremaa koolitus.
09.mai             Lõuna piirkonna koolitus. Vaimne tervis - kuidas märgata, reageerida ja aidata - nii patsiendi kui isiklikus aspektis
10.mai           Põhja piirkond. Lastehaigla koolitus. Tallinn
13.mai           Järvamaa piikonna koolitus.

18.-19.mai     EÕL suvekool - koolitus, meeskonnatöö ja Õdede Päeva tähistamine. Lepanina Puhkekeskuses.

Koolituste kohta küsi täpsemalt piirkonna esimehelt või vaata EÕL tegevuskava 2019 meie siseveebist, alapealkirja LIIDUS alt.

Piirkondades toimuvate koolituste kohta saate lisainfot piirkonna esimehelt. Kui piirkonnas jääb vabu kohti koolitusele on võimalik ka väljaspoolt nimetatud piirkonda registreeruda koolitusele eelkõige otse piirkonna esimehega suheldes. Kodulehelt registreerudes jälgi kellele koolitus on suunatud!

Jälgi reklaami!