Seltsingud

Eesti Õdede Liidus on seitse erialaseltsingut:
vaimse tervise õenduse, juht Liis Kristiin Vaher
kliinilise õenduse, juht Katti Kõrve
intensiivõenduse,  juht Annely Grossthal
terviseõenduse, juht Aina Saarma
hambaravi õdede, juht Sirle Puidak
hooldustöötajate, juht Erika Pärnala
õendusüliõpilaste, juht Lembi Kaasik

Iga EÕL liige saab kuuluda ühte EÕL seltsingusse, mille kohta tehakse märge liikmeregistrisse. Seltsingus osalemisel liikmemaks ei muutu. 

EÕL volikogu kinnitab seltsingute asutamise ja nende tegevuse põhimõtted, sh otsustab seltsingute rahvusvahelistesse võrgustikesse või organisatsioonidesse kuulumise.

Seltsingute ülesanne on oma valdkonna arendamine nii seltsingu sees kui ka riiklikul tasandil. Seltsingutes tegutsevad kitsamate valdkondade eksperdid, kellelt võid küsida abi ning kes toetavad juhatuse tegevust riiklikul tasandil. Seltsingu ekspertide nimed ja kontaktid leiad siseveebist. Seltsingud korraldavad oma liikmetele konverentse, mis on seltsingu liikmele tasuta. Ühtlasi korraldatakse mitme seltsingu koostegevuses õppepäevi, millest on õppida kõigil. Iga-aastase koolituste info leiad siseveebist.

Seltsingu liikmeks astumiseks tuleb saata e-kiri vastava seltsingu ja piirkonna juhile (vt kontaktid).

6endusyli6pilaste seltsing ruut 1    hambaravi6dede seltsing ruut 1  hooldust66tajate seltsing ruut 1  intensiiv6enduse seltsing ruut 1
 kliinilise 6enduse seltsing ruut 1  terviseenduse seltsing ruut 1  vaimse tervise 6enduse seltsing ruut 1