Lääne piirkonna suvekool – Läbi kriiside muutume tugevamaks ehk kuidas karastus teras

EÕL Lääne piirkond

15. august 2024

Lääne piirkonna suvekool – Läbi kriiside muutume tugevamaks ehk kuidas karastus teras

EESMÄRK

Sihtrühm: EÕL Lääne piirkonna liikmed ja teised EÕL liikmed, kuni 80 inimest.
Eesmärk: Arendada liikmetes/osalejates oskust toime tulla viha ja ärrituvusega. Õpetada kriisidega toimetulekut.
Koolituse maht: 7 tundi
Toimumiskoht: Kosmonautika puhkekeskus, Päikese 2, Penu küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa.

Foto: Kosmonautika Puhkekeskus https://kosmonautika.ee/majutus/ 

PÄEVAKAVA

10:00 – 10.30 Kogunemine ja hommikukohv
10.30 – 11.00 Tervitussõnad, ülevaade EÕL tegemistest. Kersti Ossaar Lääne piirkonna juht
11.00 – 12.30 Vihaga toimetulek, ärrituvus, hinnangud, ärritunud inimesega suhtlemine. Laura Oisalu Vaimse Tervise õde
12.30 – 13.30 Lõuna
13.30 – 15.00 Praktiline enesekaitse agressiivse inimesega toimetulekuks.Vladimir Sillaste enesekaitse spetsialist
15.00 – 15.15 Kohvipaus
15.15 – 16.45 Kuidas kriisidega ja kriisisituatsioonidega enda elus toime tulla. Helar Peterson, psühhoterapeut
16.45 – 17.00 Päeva kokkuvõte, küsimused

Mitteliikmetele

125 eurot

Liikmetele

Omaosalus 15 eurot

Koolituse osalustasu 125 eurot. EÕL liikmetele omaosalus 15 eurot,

kanda EÕL arvele SEB EE671010052031980001 või SWED EE732200221014003403 hiljemalt 5.08.2024.
Registreerimine Eesti Õdede Liidu kodulehel kuni kohtade täitumiseni, kuid mitte kauem 5.august 2024. NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata sulle tasumiseks koolituse arve. Mõjuvatel põhjustel mitteosalemisest teavitada info@ena.ee enne 13.08.2024 Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või kohale ilmumata jätmise korral osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve tuleb tasuda ka Eesti Õdede Liidu liikmel. Eesti Õdede Liit jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.Osalejatel, kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tõendid. Tõendid edastatakse osalejatele tema poolt registreerumisel märgitud e-aadressil hiljemalt kahe kuu jooksul pärast koolitust. Koolitust pildistatakse ja pilte võidakse kasutada EÕL tegevuste illustreerimisel.

REGISTREERU

Lääne piirkonna suvekool – Läbi kriiside muutume tugevamaks ehk kuidas karastus teras

Registreerunud inimesi: 60

Kosmonautika puhkekeskus, Päikese 2, Penu küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa