E-töötuba – Seisukohad arusaadavaks argumenteerimise abil

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

Eesti Õdede Liit ja SpeakSmart OÜ

7. juuni 2024

E-töötuba – Seisukohad arusaadavaks argumenteerimise abil

EESMÄRK

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

Sihtrühm: EÕL liikmed (kuni 90 osalejat)

Eesmärk: Anda osalejatele tööriistad, kuidas erinevates tööalasest olukordades oma seisukohtasid selgelt ja veenvalt esitada. Töötoas vaatame, mis teeb ühe suhtlusolukorra heaks ja kvaliteetseks ning kuidas maksimeerida enda veenvust. Tutvume argumendi mudeliga ning õpime kuidas igas olukorras oma mõtteid rahulikult ja selgelt edasi anda.
Koolituse maht:  4 tundi
Toimumise koht: Zoom
Koolitaja:  Anna Karolin on oma 2004. aastast kestnud professionaalse väitluskarjääri ajal olnud üks Eesti ja Kontinentaal-Euroopa edukamaid väitlejaid, olles Euroopa ülikoolide väitlusmeistrivõistluste finalist, Eesti meister ning paljude Baltikumi turniiride võitja ja parim kõneleja. Ülikoolis on Anna treeninud mitmeid Eesti koondiseid maailmameistri-võistlusteks ning olnud rahvusvaheline treener IDEA väitlusakadeemias.

PÄEVAKAVA

Koolituse osalustasu 95 eurot. EÕL liikmele tasuta!
Registreerimine EÕL kodulehel www.ena.ee  20.05.2024 või kuni kohti jätkub. Osaleda saavad vaid ette registreerunud.  NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks osalemistasu arve. Koolitusele saavad vaid eelnevalt registreerunud, koolitusel osalemise infot jagab, koolitusel osalemist kontrollib ja tunnistuse väljastab SpeakSmart OÜ. Mitteosalemisest teavitada info@ena.ee hiljemalt 03.06.2024 hommikuks. Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või mitteosalemisel osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele k.a. EÕL liikmele. Eesti Õdede Liit jätab endale õiguse teha kavas muudatusi. Koolitust pildistatakse. Pilte võidakse kasutada EÕL tegevuste illustreerimisel.

Veebikeskkond Zoom