KOOLITUS VÕRUMAAL: SISEHAIGUSTE PROFIILI PATSIENT – KÄSITLUS SUUST VARBANI

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

EÕL Lõuna piirkonna koolitus koostöös Lõuna- Eesti Haiglaga

23. märts 2023

KOOLITUS VÕRUMAAL: SISEHAIGUSTE PROFIILI PATSIENT – KÄSITLUS SUUST VARBANI

EESMÄRK

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

Sihtrühm: EÕL liikmed ja Lõuna-Eesti Haigla töötajad (kuni 70 inimest)
Eesmärk: Koolitusel osalenu teab sisehaiguste profiiliga patsiendi eripärasid ning oskab patsienti toetada lähtuvalt tema vajadustest.
Koolituse maht: 8 tundi
Koolituskoht: NB! Asukoht on muutunud:Võru Kannel, teine korrus väike saal, Liiva 13, Võru linn

 

PÄEVAKAVA

Registreerimine EÕL kodulehel www.ena.ee kuni 15.03.23 või kuni kohti jätkub. NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve. Osalejatel, kellel on täidetud kõik EÕL liikme kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tõendid. Tõendid edastatakse osalejatele tema poolt registreerumisel märgitud meiliaadressil hiljemalt kahe kuu möödudes peale koolituse toimumist. Mitteosalemisest teavitada info@ena.ee hiljemalt 20.03.23. Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või mitteosalemisel osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele k.a. EÕL liikmele. Eesti Õdede Liit jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.

Võru Kannel, Liiva 13, Võru linn