Rahvusvahelise Õdede Päeva konverents: Meie õed, meie tulevik: Hoolivuse jõud majanduses

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

Eesti Õdede Liit

10. mai 2024

Rahvusvahelise Õdede Päeva konverents: Meie õed, meie tulevik: Hoolivuse jõud majanduses

EESMÄRK

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

Sihtrühm: EÕL liikmed ja teised tervishoiutöötajad (200)
Eesmärk: avada õdede tegevuse ja finantside seoseid, vastata küsimusele kas õdede tegevus on piisavalt nähtav ning kuidas TTOd on õdede tegevust väärtustanud
Koolituse maht: 8 tundi
Asukoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Nooruse 5, Tartu

PÄEVAKAVA

Koolituse osalustasu 175 eurot. EÕL liikmetele tasuta.

Registreerimine Eesti Õdede Liidu kodulehel kuni kohtade täitumiseni, kuid mitte kauem kui 30.aprillini 2024. NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata sulle tasumiseks koolituse arve. Mõjuvatel põhjustel mitteosalemisest teavitada info@ena.ee enne 08.05.2024 Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või kohale ilmumata jätmise korral osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve tuleb tasuda ka Eesti Õdede Liidu liikmel. Eesti Õdede Liit jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.Osalejatel, kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tõendid. Tõendid edastatakse osalejatele tema poolt registreerumisel märgitud e-aadressil hiljemalt kahe kuu jooksul pärast koolitust.

Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Nooruse 5, Tartu