Põhja piirkonna Raplamaa koolitus „Meeskonnatöö ja vaimne tervis“

Eesti Õdede Liidu põhja piirkond

27. oktoober 2022

EESMÄRK

Sihtrühm: EÕL liikmed (kuni 30 osalejat)
Eesmärk: Tõsta tervishoiutöötajate teadlikkust meeskonnatööst ja vaimsest tervisest. Koolituse läbinu kinnistab oma teadmisi ja hoiakuid olulistest teguritest vaimse tervise hoidmisel.
Koolituse maht: 6 tundi
Koolituskoht: Rapla, Tallinna mnt 17 a, Rapla Kultuurikeskus, Weinbergi saal

PÄEVAKAVA

10.00 –11.30 – Kuidas luua enda ümber heatahtlik, rahulolu pakkuv elu. Vaimse tervise tugisambad. Urve Uusberg, kliiniline psühholoog, superviisor, coach, SA Raplamaa Haigla ja  Pille Kuldkepp, kliiniline psühholoog, SA Raplamaa Haigla
11.30- 11.45– Paus
11.45 – 12.30– Loeng ja diskussioon, tänulikkus, empaatia, kaastunne, andestamine. Urve Uusberg ja Pille Kuldkepp
12.30- 13.00- Lõuna
13.00 – 14.30– Meeskonnatöö eelised ja vajadus tänapäeva  (tervishoiu) organisatsioonis. Vaimne tervis ja töökeskkond. Toksiline “mina” ja toksiline meeskonnaliige. Eda Müürsepp, vaimse tervise õde, SA Raplamaa Haigla
14.30- 14.45– Paus
14.45- 15.30- Märkamine, ennetamine, meeskonnaliikmete/lähedaste toetus stressist depressioonini. Võimalikud lahendused. Juhtumid praktikast. Eda Müürsepp

Mitteliikmetele

85

Liikmetele

Tasuta

Registreerimine  EÕL kodulehel www.ena.ee, kuni kohti jätkub. Lisainfo: info@ena.ee. Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve. Osalejatel, kellel on täidetud kõik EÕL liikme kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tõendid. Tõendid edastatakse osalejatele tema poolt registreerumisel märgitud meiliaadressil hiljemalt kahe kuu möödudes peale koolituse toimumist.

Mitteosalemisest teavitada info@ena.ee enne 24. oktoober 2022. Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või kohale mitte ilmumise korral osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele k.a. EÕL liikmele. Eesti Õdede Liit jätab endale õiguse teha kavas muudatusi. Koolitusel pildistatakse ja pilte võidakse kasutada EÕL tegevuste illustreerimisel.

REGISTREERU

Põhja piirkonna Raplamaa koolitus „Meeskonnatöö ja vaimne tervis“

Rapla, Tallinna mnt 17 a, Rapla Kultuurikeskus, Weinbergi saal