Põhja piirkonna koolitus: INIMESE TOETAMINE VAIMSELT JA JURIIDILISELT

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

EÕL põhja piirkond

1. detsember 2022

Põhja piirkonna koolitus: INIMESE TOETAMINE VAIMSELT JA JURIIDILISELT

EESMÄRK

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

Sihtrühm: Põhja piirkonna EÕL liikmed (kuni 95 inimest)
Eesmärk: Pakkuda koolituspäeva raames teadmisi, oskusi patsiendi ja tema lähedaste toetamisel kriisis. Anda ülevaade sotsiaalteenustest ja -toetustest ning 2022. aastal uuenenud tööõigusest.
Koolituse kestus: 6 tundi
Koolituse koht: Zoomi keskkond, link edastatakse registreerunutele koolitusele eelneval päeval.

PÄEVAKAVA

Registreerimine Eesti Õdede Liidu kodulehel kuni kohtade täitumiseni, kuid mitte kauem kui 28. novembrini 2022.a. NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata sulle tasumiseks koolituse arve. Osalejatel, kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tõendid. Tõendid edastatakse osalejatele tema poolt registreerumisel märgitud e-aadressil hiljemalt kahe kuu jooksul pärast koolitust. Mõjuvatel põhjustel mitteosalemisest teavitada info@ena.ee enne 29. novembrit 2022. Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või kohale ilmumata jätmise korral osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve tuleb tasuda ka Eesti Õdede Liidu liikmel. Eesti Õdede Liit jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.

Zoomi koolitus