Patsiendi läbivaatus õdedele -„Peast varvasteni“

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

EÕL Intensiivõenduse Seltsing

29. november 2022

Patsiendi läbivaatus õdedele -„Peast varvasteni“

EESMÄRK

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

Sihtrühm: Intensiivõenduse seltsingu liikmed ja EÕL liikmed (kuni 95).
Eesmärk: Täiendada teadmisi ja anda juurde enesekindlust patsientide läbivaatusel nii kiirabietapis kui ka erakorralise meditsiini osakonnas.
Koolituskoht: Zoomi keskkond, link edastatakse registreerunutele koolitusele eelneval päeval.

PÄEVAKAVA

Registreerimine EÕL kodulehel www.ena.ee kuni 20.11.22 või kuni kohti jätkub.

NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve. Osalejatel, kellel on täidetud kõik EÕL liikme kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tõendid. Tõendid edastatakse osalejatele tema poolt registreerumisel märgitud meiliaadressil hiljemalt kahe kuu möödudes peale koolituse toimumist. Mitteosalemisest teavitada info@ena.ee enne 25.11.22. Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või mitteosalemisel osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele k.a. EÕL liikmele. Eesti Õdede Liit jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.

Zoomi koolitus