Lõuna piirkonna koolitus: Kuidas ennast päriselt välja lülitada?

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

Eesti Õdede Liidu Lõuna piirkond

4. aprill 2024

Lõuna piirkonna koolitus: Kuidas ennast päriselt välja lülitada?

EESMÄRK

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

Sihtrühm: EÕL liikmed ja teised tervishoiutöötajad, kuni 110 inimest
Eesmärk: Avada mida kujutavad töömaastikul tekkinud uued tagajärjed: vaikne taandumine ja krooniline edasilükkamine ning jagada praktilisi näpunäiteid kuidas tööasjadega hädas olles leida nippe nendega toimetulekuks.
Koolituse maht: 8 tundi
Asukoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Nooruse 5, Tartu

PÄEVAKAVA

Koolituse osalustasu 125 eurot. EÕL liikmetele tasuta.

Registreerimine Eesti Õdede Liidu kodulehel kuni kohtade täitumiseni, kuid mitte kauem kui 29.märts 2024. NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata sulle tasumiseks koolituse arve. Mõjuvatel põhjustel mitteosalemisest teavitada info@ena.ee enne 02.04.2024 Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või kohale ilmumata jätmise korral osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve tuleb tasuda ka Eesti Õdede Liidu liikmel. Eesti Õdede Liit jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.Osalejatel, kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tõendid. Tõendid edastatakse osalejatele tema poolt registreerumisel märgitud e-aadressil hiljemalt kahe kuu jooksul pärast koolitust. Koolitust pildistatakse ja pilte võidakse kasutada EÕL tegevuste illustreerimisel.

Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Nooruse 5, Tartu