Lääne piirkonna koolitus: MEESTELT NAISTELE

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

Eesti Õdede Liidu Lääne piirkond

7. märts 2024

Lääne piirkonna koolitus: MEESTELT NAISTELE

EESMÄRK

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

Sihtrühm: EÕL liikmed (kuni 100 osalejat)
Eesmärk: Väljakutse – naise tervise toetamine.Tervishoius töötavad naised ei tohi ennast unustada.
Koolituse maht:  7 tundi
Toimumise koht: Sakala Keskus, Tallina 5, Viljandi linn

PÄEVAKAVA

Registreerimine EÕL kodulehel www.ena.ee  03.03.2024 või kuni kohti jätkub. Osaleda saavad vaid ette registreerunud.  NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks osalemistasu arve. Osalejatel, kellel on täidetud kõik EÕL liikme kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tõendid. Tõendid edastatakse osalejatele tema poolt registreerumisel märgitud meiliaadressil hiljemalt kahe kuu möödudes peale koolituse toimumist.

Mitteosalemisest teavitada info@ena.ee hiljemalt 04.03.2024 hommikuks. Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või mitteosalemisel osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele k.a. EÕL liikmele. Eesti Õdede Liit jätab endale õiguse teha kavas muudatusi. Koolitust pildistatakse. Pilte võidakse kasutada EÕL tegevuste illustreerimisel.

Sakala Keskus, Tallina 5, Viljandi linn