LÄÄNE PIIRKONA KOOLITUS JA MOTIVATSIOONIPÄEV ROOSTA PUHKEKÜLAS: Meeskonnatöö tõhustamine ja nelja piirkonna (Saaremaa, Järvamaa, Viljandimaa ja Pärnumaa) liikmete lõimumine

Eesti Õdede Liidu lääne piirkond

24. august 2023

LÄÄNE PIIRKONA KOOLITUS JA MOTIVATSIOONIPÄEV ROOSTA PUHKEKÜLAS: Meeskonnatöö tõhustamine ja nelja piirkonna (Saaremaa, Järvamaa, Viljandimaa ja Pärnumaa) liikmete lõimumine

EESMÄRK

Sihtrühm: LÄÄNE piirkonna EÕL liikmed  (kuni 100 inimest)
Eesmärk: Meeskonnatöö tõhustamine ja nelja piirkonna (Saaremaa, Järvamaa, Viljandimaa ja Pärnumaa)  liikmete lõimumine
Koolituse kestus: 8 tundi
Koolituse koht: Roosta Puhkeküla,aadress: Elbiku,Lääne-Nigula vald

PÄEVAKAVA

Päevakava:
Moderaator: Kersti Ossaar
09.30 – 10.30 Kogunemine ja tervituskohv
10.30 – 11.00 Tervitussõnad, päevakava tutvustamine. Kersti Ossaar, Lääne piirkonna juht, EÕL
11.00 – 13.00 „Erinevaid teadmisi kriisiolukorras käitumisest läbi Kodutütarde teadmiste ja oskuste“.
13.00 – 14.00  Lõuna
14.00 – 17.00  „4 maakonna omavaheline lõimumine, mida aitab luua praktiline meeskonnatöö tegevus“. Alfred Baskin, 360 Kraadi.
17.00 – 17.30  Õhtuoode
17.30 – 18.30 Lõõgastav tegevus
18.30 – 19.15 Õhtusöök ja kojusõit

Mitteliikmetele

Üritus on ainult liikmetele

Liikmetele

Koolitus tasuta, motivatsioonipäeva omaosalus 10 eurot

Registreerimine Eesti Õdede Liidu kodulehel kuni kohtade täitumiseni, kuid mitte kauem kui  11.august 2023.a.  ja tasudes motivatsioonipäeva omaosalustasu Eesti Õdede Liit kontole EE732200221014003403 (selgitusse lisada osaleja nimi) hiljemalt 11. august 2023. NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata sulle tasumiseks koolituse arve. Osalejatel, kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tõendid. Tõendid edastatakse osalejatele tema poolt registreerumisel märgitud e-aadressil hiljemalt kahe kuu jooksul pärast koolitust. Mõjuvatel põhjustel mitteosalemisest teavitada info@ena.ee enne 21.august 2023. Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või kohale ilmumata jätmise korral osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve tuleb tasuda ka Eesti Õdede Liidu liikmel. Eesti Õdede Liit jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.

REGISTREERU

LÄÄNE PIIRKONA KOOLITUS JA MOTIVATSIOONIPÄEV ROOSTA PUHKEKÜLAS: Meeskonnatöö tõhustamine ja nelja piirkonna (Saaremaa, Järvamaa, Viljandimaa ja Pärnumaa) liikmete lõimumine

Roosta Puhkeküla,aadress: Elbiku, Lääne-Nigula vald