Koolitus Tallinnas: DOKUMENTEERIMISE OLULISUS JA SAGEDAMINI ESINEVAD VEAD. PATSIENDI JA ISEENDA TOETAMINE LÄBI ERINEVATE TEENUSTE

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

EÕL Põhja piirkond

23. märts 2023

Koolitus Tallinnas: DOKUMENTEERIMISE OLULISUS JA SAGEDAMINI ESINEVAD VEAD. PATSIENDI JA ISEENDA TOETAMINE LÄBI ERINEVATE TEENUSTE

EESMÄRK

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

Sihtrühm: Õed (EÕL liikmed ja mitteliikmed, kuni 95 inimest)
Eesmärk: Pakkuda koolituspäeva raames teadmisi korrektsest dokumenteerimisest, enamlevinud dokumenteerimise vigadest ning vigade ennetamisest. Anda ülevaade huvitavatest patsiente toetavatest kaugteenuste projektidest ja õdede rollist nendes projektides. Tutvustada õdede poolt pakutavaid teenuseid nii patsientidele kui ka õdedele.
Koolituse kestus: 8 tundi
Koolituse koht: SA Tallinna Lastehaigla, Laste Vaimse Tervise Keskuse saal 0 korrusel, Tervise 28, Tallinn

PÄEVAKAVA

Registreerimine Eesti Õdede Liidu kodulehel kuni kohtade täitumiseni, kuid mitte kauem kui 20. märtsini 2023.a. NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata sulle tasumiseks koolituse arve. Osalejatel, kes osalevad koolitusel
täismahus, väljastatakse elektroonilised tõendid. Tõendid edastatakse osalejatele tema poolt registreerumisel märgitud e-aadressil hiljemalt kahe kuu jooksul pärast koolitust. Mõjuvatel põhjustel mitteosalemisest teavitada info@ena.ee enne 21. märtsi 2023. Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või kohale ilmumata jätmise korral osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve tuleb tasuda ka Eesti Õdede Liidu liikmel. Eesti Õdede Liit jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.

SA Tallinna Lastehaigla, Laste Vaimse Tervise Keskuse saal 0 korrusel, Tervise 28, Tallinn