Koolitus: SURIJA HOOLDUS

EÕL Hooldustöötajate Seltsing

9. märts 2023

Koolitus: SURIJA HOOLDUS

EESMÄRK

Sihtrühm: EÕL liikmed (kuni 80 inimest)
Eesmärk: Koolitusel osalenu oskab toetada surijat ja tema lähedasi
Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi
Koolituskoht: Türi Kultuurikeskus, Hariduse 1, Türi 72210, Järva maakond Lektor: Pille- Ruth Kukemilk Sotsiaalteadused MA/Eripedagoog-nõustaja MA

PÄEVAKAVA

Päevakava:

10.00 – 10.30 Registreerimine, sissejuhatus. Margit Hünnonen ja Erika Pärnala, Hooldustöötajate Seltsingu juhid
10.30 – 12.00 Suremise olemus, protsess ja põhjused.
12.00 – 12.15 Sirutuspaus
12.15 – 13.45 Surija vajadused, tunded, toetamine ja jõustamine. 13.45 – 14.15 Lõuna
14.15-15.00 Leina faasid, nende äratundmine.
15.00- 15.15 Sirutuspaus
15.15- 16.45 Surija lähedaste juhendamine, toetamine ja jõustamine.

Mitteliikmetele

70 eur

Liikmetele

Tasuta

Registreerimine EÕL kodulehel www.ena.ee kuni 03.03.23 või kuni kohti jätkub. NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve. Osalejatel, kellel on täidetud kõik EÕL liikme kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tõendid. Tõendid edastatakse osalejatele tema poolt registreerumisel märgitud meiliaadressil hiljemalt kahe kuu möödudes peale koolituse toimumist. Mitteosalemisest teavitada info@ena.ee hiljemalt 06.03.23. Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või mitteosalemisel osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele k.a. EÕL liikmele. Eesti Õdede Liit jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.

REGISTREERU

Koolitus: SURIJA HOOLDUS

Türi Kultuurikeskus, Hariduse 1, Türi 72210, Järva maakond