Koolitus Raplamaal: OSKUS HOIDA JA EDENDADA VAIMSET TERVIST LÄBI KAITSETEGURITE TUGEVDAMISE JA RISKITEGURITE VÄHENDMISE

Eesti Õdede Liidu Põhja piirkond

24. oktoober 2023

Koolitus Raplamaal: OSKUS HOIDA JA EDENDADA VAIMSET TERVIST LÄBI KAITSETEGURITE TUGEVDAMISE JA RISKITEGURITE VÄHENDMISE

EESMÄRK

Sihtrühm: Põhja piirkonna Raplamaa EÕL liikmed (30 inimest)
Eesmärk:  Vaimset tervise edendamine läbi kaitsetegurite tugevdamise ja riskitegurite vähendamise
Koolituse maht: 6 tundi
Koolituse koht: Rapla Kultuurikeskus, Tallinna mnt 17a, 79513 Rapla, Weinbergi saal

PÄEVAKAVA

Päevakava:

9.50- 10.00- Kogunemine
10.00- 10.45  Vaimse tervise tugevdamine läbi kaitsetegurite. Urve Uusberg, kliiniline psühholoog, diplomeeritud superviisor ja  Pille Kuldkepp, kliiniline psühholoog.
10.45- 11.00- Paus
11.00- 11.45- Riskitegurite vähendamine läbi koostöö. Urve Uusberg, kliiniline psühholoog, diplomeeritud superviisor ja Pille Kuldkepp, kliiniline psühholoog.
11.45- 12.30- Lõuna
12.30- 13.30- Tööga seotud stress ja organisatsioonilised toetusmeetmed. Diana Mäng, õendusjuht Raplamaa Haigla.
13.30- 13.45- Paus
13.45- 14.30- Une füsioloogia ja unevajadus. Kene Vernik, psühholoog ja unenõustaja.
14.30- 14.45- Paus
14.45-15.30- Unehäired ja nende ravi. Kene Vernik, psühholoog ja unenõustaja.
15.30-15.35  Lõpetamine

Mitteliikmetele

90 eur

Liikmetele

Tasuta

Registreerimine Eesti Õdede Liidu kodulehel kuni kohtade täitumiseni, kuid mitte kauem kui 15.10.2023 NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata sulle tasumiseks koolituse arve. Osalejatel, kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tõendid. Tõendid edastatakse osalejatele tema poolt registreerumisel märgitud e-aadressil hiljemalt kahe kuu jooksul pärast koolitust. Mõjuvatel põhjustel mitteosalemisest teavitada info@ena.ee enne 20.10.2023. Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või kohale ilmumata jätmise korral osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve tuleb tasuda ka Eesti Õdede Liidu liikmel. Eesti Õdede Liit jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.

REGISTREERU

Koolitus Raplamaal: OSKUS HOIDA JA EDENDADA VAIMSET TERVIST LÄBI KAITSETEGURITE TUGEVDAMISE JA RISKITEGURITE VÄHENDMISE

Rapla Kultuurikeskus, Tallinna mnt 17a, 79513 Rapla, Weinbergi saal