Koolitus õendusõppejõududele Viljandis: MUUTUNUD SEADUSANDLUS JA SEADUSANDLUSE MUUTMINE

Eesti Õdede Liit

21. august 2023

Koolitus õendusõppejõududele Viljandis: MUUTUNUD SEADUSANDLUS JA SEADUSANDLUSE MUUTMINE

EESMÄRK

Sihtrühm: Õendusõppejõud
Eesmärk:  Anda ülevaade rakendunud seadusemuudatustest ja 2024 aastaks planeeritavatest muudatustest seadusandluses, mis puudutab õdesid ja eriõdesid ning nende ettevalmistus
Koolituse maht: 6 tundi
Koolitusajad ja kohad: Viljandi Haigla

 

PÄEVAKAVA

Päevakava:

10.15 – 10.30* Kogunemine ja kohaloleku kontroll, tervitus
10.30 – 11.30  Mis on „patsiendikindlustuse seadus“ ja mida see toob kaasa õdedele?  Gerli Liivet
11.30 – 12.15  Seadusandlik regulatsioon õdede tegevuses. Marleen Mägi
12.15 – 13.00  Supipaus
13.00 – 14.00  Õendusmäärus. Anneli Kannus
14.00 – 14.30 Õendusterminoloogia komisjoni ülevaade ja arutelu. Ere Uibu
14.30 – 14.45  Ringutus
14.45 – 15.15  Kollektiivlepingu rakendumine. Siiri Puru
15.15 – 16.00  Kliinikute õenduskeskus ja ühtne voodifond täna ning uues Viljandi haiglas.   Saima Hinno

*ajad võivad pisut nihkuda, arvestades Tallinn- Viljandi- Tallinn rongigraafikuid

Mitteliikmetele

75 eur

Tervishoiukõrgkoolide ja ülikooli õendusteaduse õendusõppejõududele

Tasuta

Koolituse hind on 75 eurot osaleja. Koolitus on tervishoiukõrgkoolide ja ülikooli õendusteaduse õendusõppejõududele tasuta.

Registreerimine Eesti Õdede Liidu kodulehel kuni kohtade täitumiseni, kuid mitte kauem kui 23.juunini 2023.a. NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata sulle tasumiseks  koolituse arve.

Osalejatel, kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tõendid. Tõendid edastatakse osalejatele tema poolt registreerumisel märgitud e-aadressil hiljemalt kahe kuu jooksul pärast koolitust. Mõjuvatel põhjustel mitteosalemisest teavitada info@ena.ee enne 16.augustit 2023. Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või kohale ilmumata jätmise korral osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve tuleb tasuda ka Eesti Õdede Liidu liikmel. Eesti Õdede Liit jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.

REGISTREERU

Koolitus õendusõppejõududele Viljandis: MUUTUNUD SEADUSANDLUS JA SEADUSANDLUSE MUUTMINE

SA Viljandi Haigla Pärna tee 3 Jämejala küla Viljandi vald 71024 VILJANDIMAA