Koolitus hooldustöötajatele Tartus: Diabeet

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

EÕL Hooldustöötajate Seltsing

9. juuni 2023

Koolitus hooldustöötajatele Tartus: Diabeet

EESMÄRK

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

Sihtrühm: Hooldustöötajad (EÕL liikmed ja mitteliikmed, kuni 60 inimest)
Eesmärk: Osalejal on teadmised diabeedist, mõistab diabeetilise jala probleeme. Oskab anda esmaabi infarkti korral
Maht:
8 akadeemilist tundi
Koht:
 Tartu Tervishoiu Kõrgkool Nooruse 5. Ruum 007

PÄEVAKAVA

NB! Registreerimine Eesti Õdede Liidu kodulehel kuni kohtade täitumiseni, kuid mitte kauem kui  05. juunini 2023.a. Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede  Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve. Osalejatel, kellel on täidetud kõik EÕL liikme  kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tõendid.  Tõendid edastatakse osalejatele tema poolt registreerumisel märgitud meiliaadressil hiljemalt  kahe kuu möödudes peale koolituse toimumist. Mõjuvatel põhjustel mitteosalemisest teavitada info@ena.ee enne 04. juunit 2023.    Hilisemal teavitamisel või teavitamata  jätmisel või mitteosalemisel osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub  tasumisele k.a. EÕL liikmele. Eesti Õdede Liit jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.

Tartu Tervishoiu Kõrgkool Nooruse 5. Ruum 007