Hooldustöötajate Seltsingu koolitus Tartus: Töö eetika ja seadusandlus, elulõpuküsimused

EÕL Hooldustöötajate Seltsing

5. aprill 2024

Hooldustöötajate Seltsingu koolitus Tartus: Töö eetika ja seadusandlus, elulõpuküsimused

EESMÄRK

Sihtrühm: hooldustöötajad jt EÕL liikmed, kuni 80 osalejat
Eesmärk: Koolituse läbinu kasutab oma töös eetilisi töövõtteid ja orienteerub oma tööd puudutavas seadusandluses.
Koolituse maht: 8 tundi
Asukoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Nooruse 5, Tartu

PÄEVAKAVA

9.30- 10.00  Kogunemine, registreerimine
10.00-11.30 Sotsiaalvaldkonna seadusandlus. Simone Epro, Sotsiaalvaldkonna koolitaja, metoodik AS Hoolekandeteenused ja õppejõud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Hooldus elu lõpus. Ljudmila Schmidt, õde Tartu Ülikooli Kliinikumi palliatiivravi osakonnas ja õppejõud Tartu Tervishoiu  Kõrgkoolis.
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Eetika ja väärtused tervishoius. Tatjana Oolo, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi infektsioonikontrolli teenistuse õde ja õppejõud Tartu Ülikoolis
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-17.00 Patsiendikesksus. Tatjana Oolo, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi infektsioonikontrolli teenistuse õde ja õppejõud Tartu Ülikoolis

 

Mitteliikmetele

90 eur

Liikmetele

Tasuta

Koolituse osalustasu 90 eurot. EÕL liikmetele tasuta.
Registreerimine Eesti Õdede Liidu kodulehel kuni kohtade täitumiseni, kuid mitte kauem kui 30.märts 2024. NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata sulle tasumiseks koolituse arve. Mõjuvatel põhjustel mitteosalemisest teavitada info@ena.ee enne 01.04.2024. Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või kohale ilmumata jätmise korral osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve tuleb tasuda ka Eesti Õdede Liidu liikmel. Eesti Õdede Liit jätab endale õiguse teha kavas muudatusi. Osalejatel, kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tõendid. Tõendid edastatakse osalejatele tema poolt registreerumisel märgitud e-aadressil hiljemalt kahe kuu jooksul pärast koolitust. Koolitust pildistatakse ja pilte võidakse kasutada EÕL tegevuste illustreerimisel.

REGISTREERU

Hooldustöötajate Seltsingu koolitus Tartus: Töö eetika ja seadusandlus, elulõpuküsimused

Registreerunud inimesi: 63

Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Nooruse 5, Tartu