Erakorraline patsiendi käsitlus (c)ABCDE põhimõttel. Kliimamuutuse mõju inimese tervisele.

Eesti Õdede Liidu Intensiivõenduse seltsing, Õendusüliõpilaste seltsing

27. mai 2024

Erakorraline patsiendi käsitlus (c)ABCDE põhimõttel. Kliimamuutuse mõju inimese tervisele.

EESMÄRK

Sihtrühm: IÕS, EÕL liikmed ja teised tervishoiutöötajad (kuni 120 osalejat)
Eesmärk: Anda osalejatele põhjalik ülevaade patsiendi käsitlusest erinevates etappides, lähtudes (c)ABCDE põhimõttest
Koolituse maht: 8 tundi
Koolituskoht: Kammivabriku Sündmuskeskus Tartus, Teguri 26, Tartu

PÄEVAKAVA

09.00 – 09.30 Kogunemine
09.30 – 09.45 Sissejuhatus. Tuuli Albrant EÕL, IÕS juht ja Kateriina Hindreus ÕÜS juhatuse liige. 09.45 –10.30 Kliimamuutus: Kuidas on kliimamuutusest mõjutatud inimese tervis? Lektor täpsustub. Õendusüliõpilaste Seltsing
10.30 –10.45 Milliste tegevuste juures ja kui tihti kasutada oma töös kindaid, käte desinfitseerimise vahendeid? Kuidas kaitsta ennast teadlikumalt? Murrame mõned müüdid! Ave Evart, Chemi-Pharm AS müügiesindaja.
10.45 – 11.30 A-tähe juures patsiendi käsitlus. Dr. Neve Vendt, Sõja- ja katastroofimeditsiini keskuse juhataja, SA TÜK AIK vanemarst-õppejõud anestesioloogia erialal.
11.30 – 12.15 B-tähe juures patsiendi käsitlus. Dr. Kelly Hiibus, SA TÜK Anesteesia- ja intensiivravikliinik, EMO arst-resident, Tartu Kiirabi arst, Eesti Erakorralise meditsiini Arstide Seltsi (EEMAS) peasekretär.
12.15 –13.15 Lõunapaus
13.15 – 14.00 (c)- ja C- tähe juures patsiendi käsitlus. Dr.Agnes Adusaar, SA TÜK Anesteesia- ja intensiivravikliinik, EMO arst-resident.
14.00 – 14. 45 D-tähe juures patsiendi käsitlus Dr. Ralf Raava, Põhja-Eesti Regionaalhaigla erakorralise meditsiiniosakonna arst, Tartu Kiirabi arst, EEMAS juhatuse liige.
14.45 – 15.30 E- tähe juures patsiendi käsitlus. Tuuli Albrant, EÕL, IÕS juht
15.30 – 16.00 Kokkuvõte. Küsimused Tuuli Albrant, Kateriina Hindreus
16.00 –16.15 EÕLi Intensiivraviõenduse seltsingu uue juhi valimine, IÕS liikmetele.

Mitteliikmetele

174 eur

Liikmetele

Tasuta

Koolituse osalustasu 174 eurot. EÕL liikmetele tasuta.

Küsimuste korral pöörduda tuuli.albrant@kliinikum.ee

Registreerimine EÕL kodulehel kuni 22.05.2024 või kuni kohti jätkub. Osaleda saavad vaid etteregistreerunud. Vaid eelregistreerunul ja kohapeal osalejal on võimalik saada elektrooniline tõend koolitusel osalemise kohta! NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve. Osalejatel, kellel on täidetud kõik EÕL liikme kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tõendid. Tõendid edastatakse osalejatele tema poolt registreerumisel märgitud meiliaadressil hiljemalt kahe kuu möödudes peale koolituse toimumist. Mitteosalemisest teavitada info@ena.ee enne 23.05.24 Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või kohale mitte ilmumise korral osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele k.a. EÕL liikmele. Eesti Õdede Liit jätab endale õiguse teha kavas muudatusi. Koolitusel pildistatakse ja pilte võidakse kasutada EÕL tegevuste illustreerimisel.

REGISTREERU

Erakorraline patsiendi käsitlus (c)ABCDE põhimõttel. Kliimamuutuse mõju inimese tervisele.

Registreerunud inimesi: 64

Kammivabriku Sündmuskeskus Tartus, Teguri 26, Tartu