Usaldusisikute koolitus: “EÕL dokumendid, usaldusisiku roll, 2022 aastal uuenenud tööõigus”

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

Eesti Õdede Liit

21. september 2022

EESMÄRK

Sihtrühm: EÕL usaldusisikud, aktiivsed liikmed (kuni 30 osalejat)
Eesmärk: Anda ülevaade EÕL dokumentide koostamisest, esitamisest ja täitmisest. Pakkuda koolituspäeva raames ülevaadet UI rollist, õigustest, kaitsest ja vastutusest. Täiendada usaldusisikute teadmisi 2022 aastal uuenenud tööõigusest.
Koolituse maht: 7 tundi
Koolituskoht: Rakvere, koht täpsustamisel

PÄEVAKAVA

Registreerimine EÕL kodulehel kuni 14.09.2022 või kuni kohti jätkub. NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve. Osalejatel, kellel on täidetud kõik EÕL liikme kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tõendid. Tõendid edastatakse osalejatele tema poolt registreerumisel märgitud meiliaadressil hiljemalt kahe kuu möödudes peale koolituse toimumist.

Mitteosalemisest teavitada info@ena.ee enne 20.09.2020. Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või kohale mitte ilmumise korral osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele k.a. EÕL liikmele. Eesti Õdede Liit jätab endale õiguse teha kavas muudatusi. Koolitusel pildistatakse ja pilte võidakse kasutada EÕL tegevuste illustreerimisel.

Rakvere, koht täpsustamisel