Eesmärk

Sihtrühm: tervishoiu kõrgkoolide ja ülikooli õendusteaduse õendusõppejõud

Eesmärk: Kõrgkoolide õdede õppekavade praktika arutelu info jagamiseks, kitsaskohtade kaardistamiseks ning lahenduste aruteluks. Eesti Õenduse ja Ämmaemanduse arengustrateegia õppe – ja teadustegevuse peatükki sisendi andmine.
Koolituse maht: 8 tundi
 

PÄEVAKAVA

Päevakava

09.30 – 10.00 Kogunemine, registreerimine, hommikukohv

10.00 – 10.30  Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe ja terviseteaduste magistriõppe õppekavade  praktikad– praktikakohad, õppekavast tulenevad väljundid ja nende saavutamine praktikakeskkonnas 
10.30 – 11.00 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli  õe ja terviseteaduste magistriõppe õppekavade  praktikad– praktikakohad, õppekavast tulenevad väljundid ja nende saavutamine praktikakeskkonnas 
11.00 – 11.20  Tartu Ülikooli õendusteaduse magistrantide praktikad väljaspool kõrgkooli – praktikakohad, eesmärgid, praktika ja teooria asetus õppekavas.

11.20 – 12.30 Arutelu praktikateemal

12.30 – 13.15 Lõuna
13.15 – 14.15 Ringkäik Politseimuuseumis 

14.15 – 14.35 Ülevaade Arengustrateegia 2021 – 2030 valmimise protsessist.
14.35 – 15.25 Arutelu töörühmades
15.25 – 16.05 Töörühmade kokkuvõte
16.05 – 16.15 Päeva lõpetamine ja järgmise aasta seminari kuupäeva kokku leppimine

Osavõtutasu

Registreerimine (kohustuslik!) EÕL kodulehel www.ena.ee
Seminari maksumus 75 eurot osalejale, mis kaetakse koostöölepingu raames Õdede Liidu poolt. NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. 

Osalejatel, kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektrooniline tõend,
mis edastatakse osalejatele tema poolt registreeritud märgitud meiliaadressil hiljemalt kahe kuu möödudes peale koolituse toimumist. Mitteosalemisest teavitada info@ena.ee enne 19.08.2019. Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või kohale mitte ilmumise korral väljastatud arve kuulub tasumisele k.a. EÕL liikmele. 

REGISTREERU

PRAKTIKAGA VÕI PRAKTIKATA?

GET A QUOTE NOW

ASUKOHT

Politseimuuseum, Tallinna tänav 3, Rakvere  

© 2016 ENA Koidu 20-34 Tallinn 10136 e-post: info[at]ena.ee SEB IBAN: EE671010052031980001