Eesmärk

Sihtrühm: VTÕS liikmed (kuni 110 liiget)

Eesmärk: Koolitus toetab patsiendikeskset lähenemist meeskonnatöös tervishoiuteenuse osutamisel. 

VTÕS esimehe ja aseesimeeste valimine uueks perioodiks.

Koolituse maht:7,5 tundi

PÄEVAKAVA

Päevakava

Päevakava:   Moderaator: Ülle Kumm

 

9.30 – 10.00  Registreerimine, hommikukohv

10.00 – 10.10 Koolituse avasõnad. Ilja Tretjakov, SA Viljandi Haigla psühhiaatriakliiniku ülemõde

10.10 – 11.40 Uimastisõltuvusega patsiendi käsitlus. Katrin Viira, SA Viljandi Haigla 

                       sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuse osakonna juhataja

11.40 – 13.10 Mida me PAIKame? Kadri Oras, SA Viljandi Haigla koduteenuste osakonna juhataja

13.10 – 14.10  LÕUNA (soovijatele õppekäik Viljandi Haigla psühhiaatriakliinikus)

14.10 – 14.55 Seksuaalkurjategijad, müüdid ja tegelikkus. Margus Veem, SA Viljandi Haigla 

                       sundravi osakonna psühholoog  

14.55 – 15.10 VTÕS 2016-2019 tegevustest

15.10 – 16.00  VTÕS esimehe ja aseesimeeste kandidaatide tutvustus ja valimine

16.00 – 16.30  VTÕS esimehe ja aseesimeeste õnnitlemine ja päeva kokkuvõte

 

Osalustasu

Koolituse osalustasu 74 eurot. EÕL liikmetele tasuta. 

Registreerimine EÕL kodulehel www.ena.ee

NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve. Osalejatel,  kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektrooniline tõend, mis  edastatakse osalejatele tema poolt registreeritud märgitud meiliaadressil hiljemalt kahe kuu möödudes peale koolituse toimumist.

Mitteosalemisest teavitada info@ena.ee enne 23.septembrit 2019. Teavitamata jätmisel või kohale mitte ilmumise korral väljastatud koolitusarve kuulub tasumisele k.a. EÕL liikmele.

Koolituspäeval osalejatel on võimalus soovi korral külastada Viljandi Haigla Psühhiaatriakliinikut. Et külastajad patsiente ja igapäevatööd ei segaks, siis külastame haiglat väikestes gruppides. Ringkäigusoov tuleb kirja panna hommikul allkirjalehele.

REGISTREERU

PATSIENDIKESKNE MEESKONNATÖÖ

GET A QUOTE NOW

ASUKOHT

SA Viljandi Haigla psühhiaatriakliinik, Pargi tee 18, Jämejala küla, Viljandi vald 

 

© 2016 ENA Koidu 20-34 Tallinn 10136 e-post: info[at]ena.ee SEB IBAN: EE671010052031980001