Eesmärk

Sihtrühm:  EÕL usaldusisikud 
Eesmärk: Toetada usaldusisiskute profesionaalset arengut tööalaste eesmärkide püstitamisel, õppida juhtima tööga seotud emotsionaalseid reaktsioone ning ennetada ülekoormust ja läbipõlemist 

Koolituse maht: 7 tundi

 

PÄEVAKAVA

Päevakava

Koolitaja: Elo Paap, Tervisedendaja EuHP, Superviisor/coach - OÜ HeaOLE

10.30 – 11.00  Registreerimine, hommikukohv 

11.00 – 11.15  Päeva sissejuhatus. Linda Jürisson, EÕL asepresident
11.15 - 12.45   Grupisupervisiooni leppe koostamine. Tööga seotud emotsionaalselt laetud juhtumite kaardistamine. Elo Paap

12.45 – 13.15  Lõunapaus

13.15 – 14.45  Juhtumite analüüs, enesearengut toetavate uute eesmärkide püstitamine ja parimate praktikate planeerimine. Elo Paap

14.45 - 15.00   Virgutuspaus

15.00 - 16.30   Eesmärgistamine ja parimate praktikate planeerimine jätkub. Elo Paap
16.30 - 17.00   Koolituse kokkuvõte

Osalustasu

Koolituse osalustasu 80 eurot. EÕL liikmetele tasuta.

Registreerimine kodulehel www.ena.ee hiljemalt 24.08.2019 Lisainfo linda.jurisson@ena.ee

NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve. Osalejatele, kellel on täidetud kõik EÕL liikme kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tunnistused. Tunnistused edastatakse osalejatele tema poolt registreerumisel märgitud meiliaadressil hiljemalt kahe kuu möödudes.

Mitteosalemistest teavitada info@ena.ee enne 02.09.2018. hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või kohale mitte ilmumise korral osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele k.a. EÕL liimetele

REGISTREERU

EÕL USALDUSISIKUTE KOOLITUS

GET A QUOTE NOW

ASUKOHT

Koolituskoht: Usuteaduste Instituut, Pühavaimu tn 6, Tallinn  

© 2016 ENA Koidu 20-34 Tallinn 10136 e-post: info[at]ena.ee SEB IBAN: EE671010052031980001