Eesmärk

Sihtrühm:      EÕL usaldusisikud 
Eesmärk: toetada usaldusisiskute professionaalset arengut kooskõlas muudatustega organisatsioonis ning aktuaalsete arenguvajaduste ja uurimistulemustega
kutsevaldkonnas. Osalenu on kursis uurimistulemustega õenduse eetika valdkonnas ning on valmis liidrina panustama eetilise töökeskkonna arendamisse õdede ja
patsientide vajadustest lähtuvalt

Koolituse maht: 6 tundi

PÄEVAKAVA

10.30 - 11.00   Registreerimine, hommikukohv 
11.00 - 11.15   Päeva sissejuhatus,  Anneli Kannus, EÕL president
11.15 - 12.15  EÕLi uuenenud põhikirjast tulenevad muutused, Linda Jürisson EÕL asepresident
12.15 - 13.00  Algavatest kollektiivlepingu läbirääkimistest 2020. Info ja arutelu. Linda Jürisson

13.00 - 13.45   Usaldusisiku igapäevatööst, TÜK peausaldusisik Daisi Nõmmik

13.15 - 14.00   Lõuna

14.00 - 15.30   Õdede eetilised konfliktid – mida me nendest teame?  Gerli Usberg
15.30 - 16.30   Arutelu kuidas üheskoos efektiivselt edasi
16.30 - 17.00   Koolituse kokkuvõte

Osalustasu

Koolituse osalustasu 62 eurot. EÕL liikmetele tasuta.

Registreerimine EÕL kodulehel kuni 05.02.2020 või kuni kohti jätkub.

NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve. Osalejatele, kellel on täidetud kõik EÕL liikme kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tõendid, mis edastatakse osalejatele registreeritud  meiliaadressil hiljemalt kahe kuu möödudes peale koolituse toimumist.

Mitteosalemisest teavitada info@ena.ee enne 05.02.2020. Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või kohale mitte ilmumise korral osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele k.a. EÕL liikmetele.

Lisainfo: linda.jurisson@ena.ee

REGISTREERU

EÕL usaldusisikute koolitus

GET A QUOTE NOW

ASUKOHT

Koolituskoht: Kodavere saal, Tartu Ülikooli Raamatukogu,  W.Struve 1, Tartu

© 2016 ENA Koidu 20-34 Tallinn 10136 e-post: info[at]ena.ee SEB IBAN: EE671010052031980001