Eesmärk

Sihtrühm:  EÕL usaldusisikud 

Eesmärk:  Olla kursis töösuhet puudutavates seadustes, isapuhkuse muudatusest, isa täiendavast vanemahüvitisest ja vanemahüvitise paindliku kasutamise võimalusest, õppepuhkusest ning töölepingu lõpetamisega seonduvast.

Koolituse maht: 5 tundi

Koolitaja: Tiia- Edith Tammeleht, Eesti ja rahvusvahelise tööõiguse spetsialist

PÄEVAKAVA

PÄEVAKAVA:

10.30 – 11.00 kogunemine Zoom ooteruumis
11.00 – 12.30 Olulist tööõiguses (sh töötervishoid, erinevad puhkused jm) 

PAUS

13.00 – 14.30 Töölepingu ülesütlemise põletavamad küsimused
14.30 – 15.15 Osalejate küsimustele vastamine

Maksumus

Koolituse maksumus 40 eurot. EÕL liikmetele tasuta.

Registreerimine kodulehel www.ena.ee kuni 07.02.2021 Lisainfo linda.jurisson@ena.ee

NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve. Osalejatel, kellel on täidetud kõik EÕL liikme kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tõendid. Tõendid edastatakse osalejatele tema poolt registreerumisel märgitud meiliaadressil hiljemalt kahe kuu möödudes peale koolituse toimumist.

Eesti Õdede Liit jätab endale õiguse teha kavas muudatusi. Koolitusel pildistatakse ja pilte võidakse kasutada EÕL tegevuste illustreerimisel.

REGISTREERU

EÕL USALDUSISIKUTE KOOLITUS

GET A QUOTE NOW

ASUKOHT

Koolituskoht: ZOOM  keskkond

Koolitusel osalemisek on vajalik arvuti, millel on tagatud nii heli kui videopilt (kõlarid ja kaamera). Zoom koolitusele tuleb sisse logida oma nimega, et see kattuks registreerunutega.  Arvutisse peab olema installeeritud ZOOM keskkond.

Registreerunutele edastatakse 10. veebruariks link koolitusele ja salasõna, millega pääseb seminarile. 

Vajalik seminariga liituda ENNE kella 11. Hilisemal liitumisel ei ole võimalik püüda lahendada Teie tehnilisi probleeme.

zoom

© 2016 ENA Koidu 20-34 Tallinn 10136 e-post: info[at]ena.ee SEB IBAN: EE671010052031980001