Eesmärk

Sihtrühm: EÕL terviseõenduse seltsingu liikmed (maksimaalne osalejate arv 120)

Eesmärk: Tõsta tervishoiutöötajate teadlikkust rööprähklemise mõjust tervisele ja valetamise psühholoogiast. Anda ülevaade TÕS 2019 aastal tehtud tegevustest.  Uue juhatuse valimine. 

Koolituse maht: 6 tundi

PÄEVAKAVA

Moderaator: Tiina Käi

Päevakava:
09.45 - 10.15 Hommikukohv, registreerimine
10.15 - 11.45  Multitasking ehk rööprähklemine. Tõnu Lehtsaar, suhtlemispsühholoog ja koolitaja, TLSK suhtelmiskoolitus 

11.45 -12.00 jalasirutus
12.00 - 12.45  Ülevaade Terviseõenduse seltsingu 2018- 2019 aasta tegevustest. Aina Saarma, TÕS esimees.  
TÕS esimehe ja aseesimeeste kandidaatide tutvustus ja valimine. TÕS valimiskoosolek, Gerli Liivet, EÕL asepresident                                                                                                           

12.45 - 13.30 lõuna
13.30 - 15.00 Ülevaade valetamise psühholoogiast. Marju Koor, psühholoog, Jako koolitus OÜ
15.00 - 15.15 jalasirutus 
15.15 - 16.00 Ülevaade valetamise psühholoogiast. Marju Koor, psühholoog
16.00 - 16.15 Päeva kokkuvõte

Osalustasu

Koolituse osalustasu 115 eurot. EÕL liikmetele tasuta. 

Registreerimine kodulehel www.ena.ee. kuni 05.11.2019 või kuni kohti jätkub.

Lisainfo: irina.tohus@gmail.com

NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on EÕL õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve. Osalejatel, kellel on täidetud kõik EÕL liikme kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tunnistused. Tõendid edastatakse osalejatele tema poolt registreeritud meiliaadressil hiljemalt kahe kuu möödudes peale koolituse toimumist.

Mitteosalemisest teavitada info@ena.ee enne 07.11.2019

Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või kohale mitte ilmumise korral osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele k.a. EÕL liikmele.

REGISTREERU

RÖÖPRÄHKLEMINE JA VALETAMINE - PINGE KÄIVITAJAD ELUS

GET A QUOTE NOW

ASUKOHT

Tartu Tervishoiu Kõrgkool (ruum 011),  Nooruse 5, Tartu

© 2016 ENA Koidu 20-34 Tallinn 10136 e-post: info[at]ena.ee SEB IBAN: EE671010052031980001