Eesmärk

Sihtrühm: EÕL Põhja piirkonna liikmed

Eesmärk: Tõsta tervishoiutöötajate teadlikkust laste tervise osas.

Koolituse maht:  8 tundi

PÄEVAKAVA

Päevakava

Moderaator: Svetlana Müürsepp 

8.30 – 9.00  Hommikukohv, registreerimine

9.00 – 9.45  Uuendatud Laste tervise jälgimise juhend. Katrin Poom, Tiina Käi terviseõed

9.45 – 10.30 Bioloogiline ravi laste reumatoloogias. Inga Leoke-Bosenko, SA TLH õde

10.30 – 10.45 Jalasirutus

10.45 – 12.15 Sõltuvuskäitumine - põhjused, ravi, ennetustegevus. Mihhail Beljaev, SA TLH kliiniline psühholoog

12.15 – 13.00 Lõuna

13.00 – 14.30  Lapse ja nooruki seksuaaltervise toetamine. Talvi Helde, August Kitzbergi nimeline Gümnaasium kooliõde

14.30 – 14.45 Jalasirutus 

14.45 – 16.15 Mürgistused. Mare Oder, Mürgistusteabekeskuse juht                            

Osalustasu

Koolituse osalustasu 120 eurot. EÕL liikmetele tasuta. 

Registreerimine kodulehel www.ena.ee. kuni 08.09.2019 või kuni kohti jätkub. Lisainfo: Svetlana.Muursepp@lastehaigla.ee

NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve. Osalejatel, kellel on täidetud kõik EÕL liikme kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tõendid. Tõendid edastatakse osalejatele tema poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile hiljemalt kahe kuu möödudes peale koolitust.

Mitteosalemisest teavitada info@ena.ee enne 12.09.2018. Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või kohale mitte ilmumise korral osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele k.a. EÕL liikmele.

EÕL jääb endale õiguse teha kavas muudatusi. Koolitust pildistatakse.

REGISTREERU

LASTE TERVIS

GET A QUOTE NOW

ASUKOHT

Koolituskoht: SA Tallinna Lastehaigla, Laste Vaimse Tervise Keskuse saal 0 korrusel, Tervise 28, Tallinn

© 2016 ENA Koidu 20-34 Tallinn 10136 e-post: info[at]ena.ee SEB IBAN: EE671010052031980001