Eesmärk

Sihtrühm: SA TLH õendus- ja hooldustöötajad
Eesmärk: Avada hea supervisiooni olemus, andes ülevaate hea praktika näitel. Ülevaate saamine EÕL tegevustest
Koolituse maht:  5 tundi               
Koolituskoht:  SA Tallinna Lastehaigla  LVTK saal, 0 korrusel

PÄEVAKAVA

Päevakava

Moderaator: Marina Koroljova

Päevakava:

11.00  - 11.30 Kogunemine, registreerimine, kohv.

11.30 – 11.40  SA Tallinna Lastehaigla juhatuse tervitus.

11.40 - 12.30 EÕL juhatuse tervitus Rahvusvahelisel Õdede Päeva. 
                       Ülevaade EÕL tegevustest. Gerli Liivet EÕL asepresident

12.30 - 14.00  Mis on supervisioon? Elo Paap tervisedendaja, superviisor/coach
14.00 - 14.10  Sirutuspaus 
14.10 - 15.40  Supervisiooni hea praktika näited Elo Paap tervisedendaja, superviisor/coach

15.40 - 16.15 Üllatus

Osalustasu

Koolitus on SA TLH õendus- ja hooldustöötajatele tasuta. Koolituse maksumus 54 eurot.

Registreerimine EÕL kodulehel www.ena.ee kuni 08.05.2019.a. Lisainfo marina.koroljova@lastehaigla.ee

NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve. Osalejatele, kellel on täidetud kõik EÕL liikme kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tõendid, mis edastatakse osalejatele tema poolt registreerumisel märgitud meiliaadressil hiljemalt kahe kuu möödudes.

Mitteosalemisest teavitada marina.koroljova@lastehaigla.ee  enne 09.05.2019.a.

 

REGISTREERU

ÕDEDELE SUPERVISIOONIST

GET A QUOTE NOW

ASUKOHT

SA Tallinna Lastehaigla  LVTK saal, 0 korrusel

© 2016 ENA Koidu 20-34 Tallinn 10136 e-post: info[at]ena.ee SEB IBAN: EE671010052031980001