Eesmärk

Sihtrühm: EÕL liikmed Lääne-Viru piirkonnas (kuni 60 osalejat)

Eesmärk: Tervishoiutöötajate teadlikkuse tõstmine või olemasolevate teadmiste kinnistamine laste tervise osas 

Koolituse maht: 4  tundi

PÄEVAKAVA

11.45 - 12.00 Kogunemine, registreerimine, tervituskohv
12.00 - 13.30 Terviseprobleemid koolilastel. Leevi Lippasaar, Rakvere Reaalgümnaasium, kooliõde

13.30 - 13.45  Kohvipaus

13.45 - 14.30  Laste vaktsineerimine, müüdid ja tegelikkus. Merje Rohila, OÜ Perearst Rita Alanurm, pereõde

14.30 - 14.45 Jalasirutus

14.45 - 15.30 Laste sagedasemad traumad. Markel Pajupuu, AS Rakvere haigla, õendusjuht

Osalustasu

Koolituse osalustasu 60 eurot.  EÕL liikmetele tasuta.

Registreerimine EÕL  kodulehel kuni 23.04.2020 või kuni kohti jätkub. NB!  Registreerimisel  võtad  kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve.

Osalejatel, kellel on täidetud kõik EÕL liikme kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tõendid. Tõendid edastatakse osalejatele tema poolt registreerumisel märgitud meiliaadressil hiljemalt kahe kuu möödudes peale koolituse toimumist.

Mitteosalemisest teavitada info@ena.ee enne 24.04.2020. Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või kohale mitte ilmumise korral osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele k.a. EÕL liikmele. Eesti Õdede Liit jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.

Koolitusel pildistatakse ja pilte võidakse kasutada EÕL tegevuste illustreerimisel.

Lisainfo: imeekler@gmail.com  

REGISTREERU

LASTE TERVIS

GET A QUOTE NOW

ASUKOHT

AS Rakvere Haigla, haigla saal, Lõuna põik 1, Rakvere

© 2016 ENA Koidu 20-34 Tallinn 10136 e-post: info[at]ena.ee SEB IBAN: EE671010052031980001