Eesmärk

Sihtrühm: Lõuna piirkonna liikmed (kuni 120)

Eesmärk: Tõsta õdede  ja hooldajate teadlikkust sellest, kuidas positiivne suhtumine võimaldab hallata ka kõige keerulisemaid situatsioone. Kuidas muuta negatiivseid vaatenurki, mõjumisest ja mõjutamisest ning positiivsuse psühholoogiast.

Koolituse maht: 6 tundi

PÄEVAKAVA

08.45 - 09.15 Registreerimine, hommikukohv. 

09.15 - 10.45 Ülevaade EÕL ja Lõuna piirkonna 2019 a. tegevustest. Lõuna piirkonna esimehe valimiste läbiviimine. Kandidaatide tutvustus. Hääletamine.

10.45 - 11.00 jalasirutus

11.00 - 12.30 Aju, emotsioonid, seisundid ja suhtumised. Ülli Kukumägi psühholoog, verbaalse ja mitteverbaalse kommunikatsiooni lektor/koolitaja/nõustaja

12.30 - 13.15 Lõuna

13.15 - 14.45 Positiivsuse psühholoogia. Ülli Kukumägi  

Osalustasu

Koolituse osalustasu 75 eurot. EÕL liikmetele tasuta!

Registreerimine EÕL kodulehel kuni 01.02.2020 või kuni kohti jätkub.

NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve. Osalejatele, kellel on täidetud kõik EÕL liikme kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tõendid, mis edastatakse osalejatele registreeritud  meiliaadressil hiljemalt kahe kuu möödudes peale koolituse toimumist.

Mitteosalemisest teavitada info@ena.ee enne 01.02.2020. Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või kohale mitte ilmumise korral osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele k.a. EÕL liikmetele.

Lisainfo: karmen.raag@leh.ee  56661098

REGISTREERU

POSITIIVSUSE PSÜHHOLOOGIA

GET A QUOTE NOW

ASUKOHT

Tartu, AHHAA Keskus, Lektooriumi saal

© 2016 ENA Koidu 20-34 Tallinn 10136 e-post: info[at]ena.ee SEB IBAN: EE671010052031980001