Eesmärk

Sihtrühm:  EÕL liikmed ja kutsutud külalised

Eesmärk:  Tähistada ülemaailmset õdede ja ämmaemandate aastat ning rahvusvahelist õdede päeva jagades tõenduspõhist informatsiooni õenduse arengust Eestis.

Konverentsi maht: 8 tundi

PÄEVAKAVA

Sissejuhatav teemablokk
10.00 - 10.30    Kogunemine, registreerimine, hommikukohv
10.30 - 10.55    Õed on parimad – eile, täna ja homme. Anneli Kannus
10.55 - 11.10    Õed päästavad maailma. Tanel Kiik Sotsiaalminister
11.00 - 11.20    AASTA ÕDE ja AASTA TEGU 
11.20 - 11.40    sirutuspaus
11.40 - 12.00    Uudised ja tänamise minutid.

Teemablokk: Eesti Õenduse- ja Ämmaemanduse arengustrateegia 2021 - 2030
12.00 - 12.20   1. samm -  Inimkesksus. Gerli Liivet
12.20 - 12.40   2. samm -  Tervisedendus. Marge Mahla   
12.40 - 13.00   3. samm -  Tervishoiuteenuse kättesaadavus. Rain Laane 

13. 00 - 14.20 LÕUNA

14.20 - 14.40   4. samm - Kvaliteet. Marek Seer 
14.40 - 15.00   5. samm - Dokumenteerimine. Kalle Killar 
15.00 - 15.20   6. samm – Inimressurss. Agris Koppel  
15.20 - 15.40   7. samm – Elukestev õpe. Mart Laidmets 

Kokkuvõttev teemablokk
15.40 - 16.00   Teadustööde tunnustamine 
16.00 – 17.00   Meelelahutuslik kokkuvõte
17.00                Pidulik - magus amps enne teeleminekut

Osalustasu

Koolituse osalustasu 175 eurot. EÕL liikmetele tasuta. 

Registreerimine EÕL kodulehel, kuni  kuni kohti jätkub. NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve.

Osalejatel, kellel on täidetud kõik EÕL liikme kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tõendid. Tõendid edastatakse osalejatele tema poolt registreerumisel märgitud meiliaadressil hiljemalt kahe kuu möödudes peale koolituse toimumist. Mitteosalemisest teavitada info@ena.ee enne 14.november 2020. Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või kohale mitte ilmumise korral osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele k.a. EÕL liikmele. Eesti Õdede Liit jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.

REGISTREERU

ROHKEM ÕDESID = TERVEM EESTI

GET A QUOTE NOW

ASUKOHT

Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia uus saal

© 2016 ENA Koidu 20-34 Tallinn 10136 e-post: info[at]ena.ee SEB IBAN: EE671010052031980001