Eesmärk

Sihtrühm: EÕL liikmed (kuni 60 osalejat)
Eesmärk: Koolitusel osaleja mõistab eaka liikumis- ja tervise probleeme.

Koolituse maht: 6 tundi

PÄEVAKAVA

Päevakava

9.30 - 10.00 Tervituskohv, registreerimine
10.00 - 10.05 Sissejuhatus. Leelo Sirge hooldustöötajate seltsingu aseesimees, ruum 007
10.05 – 11.00 Sissejuhatus Vanemaealisus ja kaasnevad trendid, ruum 007 Merle Varik TTK õppejõud lektor
11.00 – 12.00 Paralleelsed õpitoad

I rühm GERT eaka simulatsioonikostüüm ruum 103/104 Taimi Taimalu TTK õppejõud-õpetaja
II rühm Eaka liikumine ruum -18 Tiiu Lepp TTK õppejõud, õpetaja
III rühm Hooldustöötajate õppevahendite tutvustamine Maire Aruots TTK õppejõud- õpetaja

12.00 - 13.00 Lõuna

13-10- 14.10

II rühm GERT eaka simulatsioonikostüüm ruum 103/104 Taimi Taimalu TTK õppejõud-õpetaja
III rühm Eaka liikumine ruum -18 Tiiu Lepp TTK õppejõud, õpetaja
I rühm Hooldustöötajate õppevahendite tutvustamine Maire Aruots TTK õppejõud- õpetaja
14.20- 15.20

III rühm GERT eaka simulatsioonikostüüm ruum 103/104 Taimi Taimalu TTK õppejõud-õpetaja
I rühm Eaka liikumine ruum -18 Tiiu Lepp TTK õppejõud, õpetaja
II rühm Hooldustöötajate õppevahendite tutvustamine Maire Aruots TTK õppejõud- õpetaja

15.25- 16.00 Koolituse kokkuvõte. ruum 007 Leelo Sirge hooldustöötajate seltsingu aseesimees ja Erika Pärnala hooldustöötajate seltsingu esimees

Osalustasu

Koolituse osalustasu 69 eurot. EÕL liikmetele tasuta.

Registreerimine EÕL kodulehel www.ena.ee kuni 20.09.2019 või kuni kohti jätkub.

NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve. Osalejatel, kellel on täidetud kõik EÕL liikme kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tõendid. Tõendid edastatakse osalejatele tema poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile hiljemalt kahe kuu möödudes peale koolitust.

Mitteosalemisest teavitada info@ena.ee enne 23.09.2018. Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või kohale mitte ilmumise korral osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele k.a. EÕL liikmele.
EÕL jääb endale õiguse teha kavas muudatusi. Koolitust pildistatakse.

Lisainfo: erikaparnala@gmail.com, leelosirge@gmail.com

REGISTREERU

EAKAD, ÜHISKONNA LOOMULIK OSA

GET A QUOTE NOW

ASUKOHT

Nooruse 5, Tartu

© 2016 ENA Koidu 20-34 Tallinn 10136 e-post: info[at]ena.ee SEB IBAN: EE671010052031980001