Eesmärk

Sihtrühm: EÕL kuuluvad hooldustöötajad (kuni 90 osalejat)

Eesmärk: Probleemse käitumise põhjused, toimetuleku toetamise meetodid sh suhtlemine, abivahendid ja keskkonnakohandused

Koolituse maht: 6 tundi

PÄEVAKAVA

10.00 - 10.30 Tervituskohv, registreerimine 

10.30 - 10.45 Sissejuhatus koolitusele

10.45 - 11.30 Dementsusega inimene. Dr Katrin Kaarma psühhiaater

11.30 - 12.15 Dementsusega inimese tometuleku toetamine. Liis Niilo, Benita Kodu tegevusterapeut

12.15 - 12.45 Aasta hooldustöötaja välja kuulutamine. Linda Jürisson

12.45 - 13.15 Lõuna

13.15 - 13.35 Väike üllatus

13.35 - 15.00  Deliiriumis patsient. Mai Kull PERH Psühhiaatriakliiniku akuutravi osakonna õendusjuht

15.00 - 16.30  Depressioonis abivajaja. Mai Kull 

Osalustasu

Koolituse osalustasu 88 eurot.  EÕL liikmetele tasuta. 

Lisainfo: erikaparnala@gmail.com

Registreerimine EÕL kodulehel kuni 15.03.2020 või kohtade täitumiseni. NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve.Osalejatel, kellel on täidetud kõik EÕL liikme kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tõendid. Tõendid edastatakse osalejatele tema poolt registreerumisel märgitud meiliaadressil hiljemalt kahe kuu möödudes peale koolituse toimumist.

Mitteosalemisest teavitada info@ena.ee enne 18.03.2020. Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või kohale mitte ilmumise korral osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele k.a. EÕL liikmele. Eesti Õdede Liit jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.

REGISTREERU

3D - DELIIRIUM, DEMENTSUS, DEPRESSIOON

GET A QUOTE NOW

ASUKOHT

Rapla Kultuurikeskus; Tallinna maantee 17a  Rapla, Rapla maakond.

© 2016 ENA Koidu 20-34 Tallinn 10136 e-post: info[at]ena.ee SEB IBAN: EE671010052031980001