Eesti Õdede Liit ja Sotsiaalministeerium korraldasid esmaspäeval, 1. aprillil kell 15-17 Sotsiaalministeeriumis infotunni retsepti pikendamise õiguse andmisest ka eriõdedele, et lühendada ravijärjekordi ja tagada patsientidele järjepidev ravi.

„Patsiendi jaoks on väga oluline järjepidev ravimite tarvitamine arsti määratud raviplaani järgi. Terviseseisundi jälgimiseks ja retsepti pikendamiseks arsti vastuvõtule suunamine takistab arsti juurde pääsemist haigetel, kes vajavad eelkõige diagnoosimist ja alles ravi määramist, sest eriarsti järjekorrad on pikad. Vastava ettevalmistuse saanud eriõde võiks patsiendi terviseseisundi hindamise järgselt ka iseseisvalt retsepti pikendada, et ravi ei katkeks,“ ütles Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus. 

Eesti Õdede Liit taotleb piiratud retseptiõigust õdedele, kes on läbinud erialakoolituse ja retseptiõiguse täiendkoolituse või erialase magistriõppe. Mõlemal juhul on õppima asumise eelduseks juba omandatud õe haridus. 

„Piiratud retseptiõiguse andmine eriõdedele tagab efektiivsema töökoormuse jagamise arsti ja õe vahel ning seega ka kiirema abi patsiendile. Alates 2016. aastast on pereõdedel ravi jätkamiseks retsepti väljakirjutamise õigus olemas ja see on end õigustanud. Piiratud retseptiõigust on vaja laiendada kõikidesse õe iseseisva vastuvõtu valdkondadesse,“ selgitas Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.

Eesti Õdede Liit on eriõdedele retseptiõiguse andmise ettevalmistusi teinud juba aasta aega ja seda erinevate osapooltega arutanud. Eesti Õdede Liit soovib kõiki osapooli kaasates jõuda käesoleval aastal kokkuleppele, milliste ravimite retsepte saavad eriõed iseseisvalt pikendada.