SINU ÕDE

Eesti tervishoius on õdedel üha suurenev roll. Õeks saab õppida Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, aega tuleb selleks investeerida 3,5 aastat. Saadav bakalaureusekraadiga saab õena töötada kõikjal Euroopas, kuna õe õppekava on rahvusvaheliselt akrediteeritud ning vastab EU direktiividele.

Eestis saab õe diplomiga, koheselt peale kõrgkooli lõpetamist, tööle asuda kõikjal tervishoiusüsteemis. Karjäärivõimaluse tagab edasiõppimine eriõeks. Haridusteed saab jätkata tervishoiu kõrgkoolides terviseteaduse magistriõppes 4 eriõenduse erialal ehk õppida saab TERVISEÕENDUST, KLIINILIST ÕENDUST, VAIMSE TERVISE ÕENDUST ning INTENSIIVÕENDUST. Eriõena on võimalused suuremad nii erialase karjääri kui iseseisvuse osas. Lisaks on võimalik omandada õendusjuhtimise- ja pedagoogiga eriala Tartu Ülikooli õenduseteaduse osakonnas terviseteaduse magistriõppes.

Õdede rolli tutvustab ka koduleht www.sinuode.ee  Usun, et leiad sellelt lehelt nii huvitavat lugemist kui ka nõuandeid.