Põhikiri

Eesti Õdede Liidu põhikirja on korduvalt uuendatud, et tagada õendusvaldkonna ja liidu järjepidav areng. Kehtiv põhikiri võeti ühehäälselt vastu 1. novembril 2019. aastal Paides toimunud õdede liidu erakorralisel kongressil ja see hakkas kehtima 1. jaanuarist 2020. 

Põhikiri on täies mahus kättesaadav siit: EÕL põhikiri.

Põhikiri rakendub järkjärguliselt üleminekuperioodil, mille kinnitas samuti EÕL kongress. Täpsem info üleminekuperioodist on EÕL liikmetele kättesaadav siseveebis.

Eelmine EÕL põhikiri võeti vastu 29. septembril 2016. aastal Paides toimunud kongressil. Kuni 31. detsembrini 2019. aastal kehtinud põhikiri on kättesaadav siit:  EÕL põhikiri.