ÕENDUSE ARENG

EÕL eesmärk on õenduse arendamine elanikkonna tervise nimel ning oma liikmete töö- ja kutsealaste õiguste ja huvide kaitse.

Eesmärgi saavutamiseks EÕL /väljavõte põhikirjast/:

5.1. toetab ja koordineerib koostööd õenduse valdkonnas tegutsevate juriidiliste isikute, riigi ja omavalitsuste vahel;

5.2. osaleb õendusvaldkonda puudutavate õigusaktide väljatöötamisel töö- ja kutsealaseid, majanduslikke ning sotsiaalseid õigusi ja huve puudutavates küsimustes;

5.3. toetab kvaliteetsete tervishoiuteenuste osutamist valdkonda arendades ning töötades välja riiklikku õendus- ja ämmaemandusstrateegiat;

5.4. toetab õendushariduse arendamist vastavalt kutse- ja erialade ning ühiskonna vajadustele, sh uurimistöö arendamist ja rahvusvahelist koostööd;

5.5. toetab terviseteadlikkuse edendamist ühiskonnas;

5.6. korraldab ja vahendab teabelevi-, võimestamis- ja arendusüritusi;

5.7. korraldab, vahendab ja viib läbi koolitusi;

5.8. viib läbi õendustöötajate pädevuse hindamist;

5.9. toetab liikmete tegevuslubade taotlusi, teeb ettepanekuid tegevuslubade väljastamiseks või peatamiseks;

5.10. aitab kaasa oma liikmete kutsetöö väärtustamisele ühiskonnas;

5.11. nõustab liikmeid töö- ja sotsiaalküsimustes, töötülide ja vaidluste lahendamisel; esindab ning kaitseb õendustöötajate töö- ja kutsealaseid, sotsiaalseid õigusi ja huve tööandjate ja nende ühenduste ning riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste ees;

5.12. annab välja ajakirja, tõlgib ja annab välja õendusalast kirjandust.