Arengustrateegia

KAHEKSA SAMMU INIMESE TERVISE HEAKS

on Eesti Õdede Liidu ja Eesti Ämmaemandate Ühingu koostöös valminud arengustrateergia 2011 - 2020, mis koostasid tipp-spetsialistid vabatahtliku töörühmana. Täname tööandjaid, kes lubasid oma inimestel sellist tööd meie riigi heaks teha ning toetasid sõidukulude ja tööajast teise töö tegemist. Töörühmas osalenud usuvad siiralt Eesti tervishoiu arenemist ja muutumist patsiendikeskseks, võimaldades samaaegselt tervishoiutöötajatele arenemisvõimalust ja kaasagseid töötingimusi koos mõistliku koormusega. 

Arengustrateegia käsitletakse kaheksat sammu, mis on võtmevaldkonnad:

  1. Patsiendi- ja perekesksus
  2. Patsiendi ohutus
  3. Õendus- ja ämmaemandusabi kättesaadavus ja järjepidevus
  4. Õendus- ja ämmaemandusabi kvaliteet ja areng
  5. Õendusteaduslik uurimistöö ning tõenduspõhine õendus ja ämmaemandus
  6. Inimvara areng
  7. Tervislik töökeskkond
  8. Kutse kuvand

Arengustrateegiat tervikuna saad lugeda Eesti õenduse ämmaemanduse arengustrateegia

Arengustrateegia ühe osa elluviimiseks on taaskäivitud liikumine 3N ehk elektroonilise, standartiseeritud õenduskeele kasutuselevõtuks.