Eesmärk

Sihtrühm:EÕL seltsingute esimehed, aseesimehed ja valdkonna eksperdid. 
Eesmärk:Toetada seltsingute ja valdkonna ekspertide tegevust õdede/hooldustöötajate kutsevaldkonna arengut.
Koolituse maht:  5 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Pärnu Haigla

PÄEVAKAVA

Päevakava

10.30-11.00 Kogunemine, registreerimine
11.00-11.10 EÕL juhatuse tervitus
11.10-12.00 EÕLi seltsingute tegevuskava, Tiina Sildver-Kikas, EÕL volikogu esimees
12.00-13.00 Koolituste korraldamine, eelarvestamine, asjaajamiskord EÕLis, Gerli Liivet, EÕL asepresident
13.00-13.45 Lõuna
13.45-14.15 Seltsingute logod- Eva Näf, logode autor
14.15-15.00 Eksperdid seltsingutes, roll ja ootused. Linda Jürisson, EÕL asepresident
15.00-15.30 Päeva kokkuvõte. Linda Jürisson EÕL asepresident

Osalustasu

Koolituse osalustasu 71 eurot, EÕL liikmetele tasuta!

NB!Registreerimine toimub EÕL koduleheküljel www.ena.ee. Registreerimisega võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve. Mitteosalemistest teavitada info@ena.eeRegistreerumine lõpeb kohtade täitumisel või hiljemalt 1. veebruaril. Lisainfo: linda.jurisson@ena.ee

Osalejatele, kellel on täidetud kõik EÕL liikme kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tõendid. Tõendid edastatakse osalejale tema poolt registreerumisel märgitud meiliaadressil hiljemalt kahe kuu jooksul peale koolitust.

Koolitust pildistatakse. Osaledes annad nõusoleku Eesti Õdede Liidul pilte kasutada. 

REGISTREERU

SELTSINGUTE SEMINAR

GET A QUOTE NOW

ASUKOHT

Pärnu Haigla, Ristiku tn 1, Pärnu

© 2016 ENA Koidu 20-34 Tallinn 10136 e-post: info[at]ena.ee SEB IBAN: EE671010052031980001