Eesmärk

Sihtrühm:  EÕL usaldusisikud ja piirkonna esindajad. 
Eesmärk: Toetada usaldusisiskute profesionaalset arengut tööalaste eesmärkide püstitamisel, õppida juhtima tööga seotud emotsionaalseid reaktsioone ning ennetada ülekoormust ja läbipõlemist. 

Koolituse maht: 6 tundi
Koolitaja: Elo Paap, Tervisedendaja EuHP, Superviisor/coach- OÜ HeaOLE


 

PÄEVAKAVA

Päevakava

10.30 - 11.00   Registreerimine, hommikukohv 
11.00 - 11.15 Päeva sissejuhatus, EÕL juhatuse liige Linda Jürisson
11.15 - 12.45 Kuidas ennast, kui „tööriista“ hoida? Meetodi supervisioon e töönõustamine tutvustamine. Usaldusisikute läbipõlemise riskide e erinevate tööjuhtumite, kaardistamine. Elo Paap

12.45 - 13.15  Lõunapaus
13.15 - 14.45  Supervisioon - oluliste tööjuhtumitega töötamine. Elo Paap
14.45 - 15.00 Jalasirutus
15.00 - 16.30 Supervisioon - oluliste tööjuhtumitega töötamine. Elo Paap
16.30 - 17.00Koolituse kokkuvõte

Osalustasu

Koolituse osalustasu 83 eurot. EÕL liikmetele tasuta.

Registreerimine kodulehel www.ena.ee hiljemalt 30.01.2019 Lisainfo linda.jurisson@ena.ee

NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve. Osalejatele, kellel on täidetud kõik EÕL liikme kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tõendid. Tõendid edastatakse osalejatele tema poolt registreerumisel märgitud meiliaadressil hiljemalt kahe kuu möödudes. 

Mitteosalemistest teavitada info@ena.ee enne 30.01.2019. hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või kohale mitte ilmumise korral osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele k.a. EÕL liimetele.

Koolitust pildistatakse. Osaledes annad nõusoleku Eesti Õdede Liidul pilte kasutada. 

REGISTREERU

EÕL USALDUSISIKUTE KOOLITUS

GET A QUOTE NOW

ASUKOHT

Koolituskoht:  Sakala keskus, Tallinna tn 5, Viljandi   

© 2016 ENA Koidu 20-34 Tallinn 10136 e-post: info[at]ena.ee SEB IBAN: EE671010052031980001