EESMÄRK

Sihtrühm: EÕL Põhja piirkonna liikmed

Eesmärk: Tõstatervishoiutöötajate teadlikkust õdede tööd reguleerivatest õigusaktidest - õigused ja kohustused tervishoiuteenuse osutamisel. Anda ülevaade 2018 aastal tehtud tegevustest ning planeerida järgmist aastat. 

Koolituse maht: 5 tundi

PÄEVAKAVA

PÄEVAKAVA

Moderaator Irina Tohus

12:30- 13:00 registreerimine

13:00- 14:30 Õdede tööd reguleerivad õigusaktid, Maret Kruus, Advokaadibüroo NOVE, advokaat

14:30-15:00 jalasirutus, kohvilaud

15:00- 16:30 Õe ja tervishoiuasutuse kohustused,  Maret Kruus, Advokaadibüroo NOVE, advokaat

16:30- 17:30 Põhja piirkonna koosolek. EÕL juhatus.Ülevaade Põhja piirkonna ja usaldusisikute  2018 aasta tegevustest. Aktiivsete liikmete tunnustamine. Tiina Maltsev, EÕL Põhja piirkonna esimees.

Osalustasu

Koolituse osalustasu 63 eurot. EÕL liikmetele tasuta. 

Registreerimine kodulehel www.ena.ee. kuni 20. 09.18 või kuni kohti jätkub.

Lisainfo: tiina.maltsev@gmail.com

NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve.

Osalejatel, kellel on täidetud kõik EÕL liikme kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tõendid. Tõendid edastatakse osalejatele tema poolt registreeritud meiliaadressil hiljemalt kahe kuu möödudes peale koolituse toimumist.

Mitteosalemisest teavitada info@ena.ee enne 28.09.2018. 

Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või kohale mitte ilmumise korral osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele k.a. EÕL liikmele.

REGISTREERU

ÕE JA TERVISHOIUASUTUSE ÕIGUSLIK VASTUTUS

GET A QUOTE NOW

ASUKOHT

SA Põhja- Eesti Regionaalhaigla, Seewaldi klubi, Paldiski mnt 52, Tallinn

© 2016 ENA Koidu 20-34 Tallinn 10136 e-post: info[at]ena.ee SEB IBAN: EE671010052031980001