Eesmärk

Teadmiste ja kogemuste jagamine erakorralisusest meis endis ja meie ümber erinevas eas inimestega tervishoiuasutuses, koolis kui ka igapäevaelus, et paremini aidata abivajajaid

Koolituse maht: 6 tundi

PÄEVAKAVA

PÄEVAKAVA

09.45 – 10.15 Registreerimine, hommikukohv

10.15 – 10.25 Koolituspäeva avamine

EÕL Saaremaa piirkonna esimees Margit Raudsepp

10.25– 11.00 Erakorralised situatsioonid patsientide näidetel

Keidi Õispuu, SA Kuressaare haigla EMO ja kiirabi õde

11.00 – 11.45 Kooliõendus ja erakorralisus koolis

Talvi Helde, A. Kitzbergi Gümnaasium, kooliõde

11.45 – 12.30 Lõuna

12.30 – 13.15 Erakorralisus sisehaiguste kliinikus

SA Pärnu Haigla sisekliiniku ülemõde Kaie Kütt ja taastusravi vanemõde Piret Lillemaa

13.15 – 14.00 Haiglaväline erakorraline abi väikesaartel

Uljana Šatalova, PERH reanimobiiliosakond, õendusjuht

14.20 – 16.00 Erialane õppekskursioon Kuressaare haiglas

 

Osalustasu

Koolituse osalustasu 66 eurot, EÕL liikmetele tasuta.

NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve.

Registreerumine on avatud kuni 05.09.2017 või kuni kohti jätkub.  Planeeritav osalejate arv 75, igale piirkonnale 25 kohta.

Lisainfo: Margit Raudsepp margit.raudsepp@gmail.com

Osalejatele, kelle on täidetud kõik kohustused EÕL liikme kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tunnistused. Tunnistused edastatakse osalejale tema poolt märgitud meiliaadressil.

REGISTREERU

ERAKORRALISUS MEIE SEES JA MEIE ÜMBER

GET A QUOTE NOW

ASUKOHT

Meedla koda, Lossi 6 Kuressaare, Saaremaa

© 2016 ENA Koidu 20-34 Tallinn 10136 e-post: info[at]ena.ee SEB IBAN: EE671010052031980001