Eesmärk

Sihtrühm: KÕS liikmed jt õed (90)
Koolituse eesmärk:  Anda osalejatele ülevaade iseseisva statsionaarse õendusabi valdkonna uuemast teaduslikust teabest ja teenusega seotud kogemustest ja võimalustest.  
Koolituse maht: 6h

PÄEVAKAVA

09.30-10.00  Kogunemine ja tervituskohv.
10.00-10.10  Koolituspäeva sissejuhatus.  Katti Kõrve KÕS juht
10.10-10.45  Statsionaarse õendusabi teenuse osutamise kogemused SA TÜK.
Külli Uibo – SA TÜK Spordimeditsiini ja taastusravi kliinik, ülemõde
10.45-11.30 Õendushaigla- osa integreeritud hooldussüsteemist. Merle Vaher, SA Keila Haigla õendusjuht
11.30-12.20 Kliinilise Õenduse Seltsingu uute juhtide valimine.
12.20-13.00 Lõuna
13.00 – 14.00 Mida õdedena saame teha patsientide lähedaste  jaoks. Anastassia Org, Valga Haigla õendusjuht

14.00 – 14.45 Kuidas aidata patsientidel ja nende omastel toime tulla uute muutuste ning vajadustega raske haigusseisundi korral. Kai Jõemets, SA TÜK Spordimeditsiini ja taastusravi kliinik: statsionaarne õendusabi, hingehoidja.
14.45 – 15.20 Kliinilise Õenduse Seltsi uue juhtorgani valimistulemuste kinnitamine. Päeva kokkuvõte.

Osalustasu

Koolituse osalustasu 85 eurot. EÕL liikmetele tasuta.
Registreerimine EÕL kodulehel www.ena.ee
NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede  Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve. Osalejatel, kellel on täidetud kõik EÕL liikme  kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tõendid.  Tõendid edastatakse osalejatele tema poolt registreerumisel märgitud meiliaadressil hiljemalt  kahe kuu möödudes peale koolituse toimumist. Mitteosalemisest teavitada info@ena.ee enne 06.11.21. Hilisemal teavitamisel või teavitamata  jätmisel või kohale mitte ilmumise korral osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub  tasumisele k.a. EÕL liikmele. Eesti Õdede Liit jätab endale õiguse teha kavas muudatusi. 

Vastavalt VV korraldusele on võimalik koolitusel osaleda tõendades COVID-19 vastu vaktsineeritust või haiguse läbipõdemist või teinud negatiivse PCR-testi hiljem kui 08.november 2021 kl 16.00. Hetkel sobib selleks kas PCR test või sellises asutuses tehtud antigeeni kiirtest, kus testi tegemise kohta väljastatakse QR-koodiga sertifikaat. Kuna soovime tagada võimalikult hea nakkusohutuse, siis kohapeal kiirtestimise võimalust ei ole.

 

REGISTREERU

Iseseisev statsionaarne õendusabi - areng, võimalused, probleemid, kogemused.

GET A QUOTE NOW

ASUKOHT

Pärimusmuusika Ait. Tasuja puiestee 6, Viljandi

© 2016 ENA Koidu 20-34 Tallinn 10136 e-post: info[at]ena.ee SEB IBAN: EE671010052031980001