Eesmärk

Sihtrühm:  EÕL liikmed ja kutsutud külalised

Eesmärk:  Tähistada rahvusvahelist õdede päeva jagades teadmisi inimkeskest tervishoiust, kus kaasatakse kõiki ja mõeldaks igaühe peale -  patsiendi, kolleegi ja iseenda! 

Konverentsi maht: 8 tundi

PÄEVAKAVA

10.00 - 10.30    Kogunemine, registreerimine, hommikukohv.
10.30 - 10.50    Avaettekanne - Inimkesksus. Ettekandja täpsustamisel
10.50 - 11.10    Aasta õe kandidaadi ettekanne. Irina Jelagina

11.10 - 11.25    Aasta hooldustöötaja kandidaadi ettekanne. Margit Hünnonen
11.25 - 11.40    Aasta Õde, Aasta Hooldustöötaja, Aasta Tegu. Aina Saarma
11.40 - 12.00    Sirutuspaus

12.00 - 12.20    upTIS ja 3N arengud Eestis. Madis Kallas upTIS projektijuht
12.20 - 12.40    Eriõe teenus – võlud ja valud. Ettekandja täpsustamisel
12.40 - 13.00    EÕL esindatus erinevates töörühmades. Anneli Kannus; Aina Saarma
13.00 -  14.00   Lõuna

14.00 – 14.15  Inimkesksus. Sina ja patsient. Anneli Kannus
14.15 - 14.30   ICN sõnumid. Õdede hääl kõlama tuleviku tervishoius. Gerli Liivet
14.30 – 14.45  Kui õde märkab muutuse vajalikkus, siis kuidas edasi? Kristi Rannus
14.45 - 15.00   Eriõendus reumatoloogias. Darja Batšinskaja
15.00 – 15.15  Õendushaigla - lähedaste kogemused, teadmised ja ootused. Merle Vaher
15.15 -  15.30  Teadustööde tunnustamine. Gerli Liivet; Aina Saarma
15.30 – 16.30  Üllatusesineja ja teelemineku turgutus

Osalustasu

Koolituse osalustasu 175 eurot. EÕL liikmetele tasuta. 

Registreerimine  EÕL kodulehel kuni  kuni kohti jätkub. NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve.

Osalejatel, kellel on täidetud kõik EÕL liikme kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tõendid. Tõendid edastatakse osalejatele tema poolt registreerumisel märgitud meiliaadressil hiljemalt kahe kuu möödudes peale koolituse toimumist. Mitteosalemisest teavitada info@ena.ee enne 4.juunil 2021. Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või kohale mitte ilmumise korral osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele k.a. EÕL liikmele. Eesti Õdede Liit jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.

REGISTREERU

VISIOON INIMKESKSEST TERVISHOIUST

GET A QUOTE NOW

ASUKOHT

Klinkberg Venue, asukoht Jõelähtme Golfiväljakute äärel

© 2016 ENA Koidu 20-34 Tallinn 10136 e-post: info[at]ena.ee SEB IBAN: EE671010052031980001