Eesmärk

Töötajate usaldusisik teab seadusandlusest tulenevaid usaldusisiku õigusi ka kohustusi on teadlik vastutusest ja informeerimisest ning konsulteerimisest. Oskab oma töös usaldusisikuna kollektiivlepingu sõlmimisel kaasa rääkida

PÄEVAKAVA

PÄEVAKAVA

10.30-11.00 Kogunemine, hommikukohv

11.00-13.15

  • Töötajate usaldusisik, aü usaldusisik ja valitud esindaja – kes nad on?
  • Usaldusisiku ülesanded ja millal neid täita?
  • Usaldusisiku õigused ja kohustused ning kuidas nendega toime tulla?
  • Usaldusisiku vastutuse ulatus

13.15 – 14.00 Lõuna (oma kuludega)

14.00 – 16.15

  • Informeerimise ja konsulteerimise (I-K) võtmesõnad
  • Usaldusisiku roll ja võimalused I-K protsessis
  • Kuidas mõjutada tööandjat I-K protsessis

16.15 – 16.30 Jalasirutus

16.30 – 17.15 Arutelu

Osalustasu

Koolituse osalustasu on 75 eurot. EÕL liikmetele tasuta.

NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve. Registreerumine on avatud kuni  kuni 2.septembrini või kohtade täitumiseni. Lisainfo: linda.jurisson@ena.ee; +3756256004

Osalejatele, kelle on täidetud kõik kohustused EÕL liikme kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tunnistused. Tunnistused edastatakse osalejale tema poolt märgitud meiliaadressil.

REGISTREERU

EÕL USALDUSISIKU KOOLITUS Tartu

GET A QUOTE NOW

ASUKOHT

Tartu Tervishoiu Kõrgkool, ruum 020, Nooruse 5, Tartu

© 2016 ENA Koidu 20-34 Tallinn 10136 e-post: info[at]ena.ee SEB IBAN: EE671010052031980001